STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 030 (Meeting Jesus)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

30. Jesuswan tinkuy


Mayk’ajllapis munariyta yachankichu, iskay waranqa wata ñawpajtachus kawsawaj karqa ¿chay, Jesuswan tinkunaykita? ¿Qan kikiykipuni rikuyta chanta uyariyta ima?

Kunanqa Jesús janaj pachapi kashan, mana rikukoj Diospa llajtampi nisunman. Jinapis Jesuswan tinkuna atikumpuni. Chaymanta iskay invitadosninchej parlanku.

Manuela, ¿Imaynataj qanwan karqa?, ¿imaynatataj Jesuswan tinkurqanki qan?

Manuela: "Uj p’unchay mamay wawakunapaj tantakuyta wakicherqa wasiypi, chaypitaj parlarqanku janaj pachaman chayana atikusqanta Jesucristopi creespalla, Paytaj tukuy juchamanta perdonasqanta, noqanchejrayku k’aspi cruzpi wañusqanwan. Chayta uyarispa noqaqa, yuyarqani uj mana juchayoj kashaspa wajkunaj juchankurayku wañun chayqa, manchay munakuyniyoj kasqanta. Chayrayku noqa sonqoypi salvadornimpaj jap’ikorqani."

¿Chanta imaynata chayta ruwarqanki?

Manuela: "Mañakuspa uj oracionpi á."

¿Chanta imaynataj chay karqari?

Manuela: "Chaymantapacha tukuy imata willayta atini, imachus llakichiwasqanta, chanta yanapawasqanmanta agradecespa. Cheqamanta, Jesuspuni wajinaman tukuchiwarqa, chanta yuyayniypeqa, Pay noqawampuni kashan paypi tukuy sonqo atienikunaypaj, ni jayk’ajtaj Jesusmanta q’enaqakuymanchu."

¿Sarita, qampis Jesuswan tinkullarqankitajchu? ¿Imaynataj chay tinkuyniyki karqarí?

Sara: "Uj takiy manchayta gustawasqanrayku. (Poner música)
Takiy:
Nipipis ancha juch’uychu, nitaj nipipis ancha jatunchu,
Nipipis ancha qhapajchu, nitaj wajchachu,
Nipipis ancha juch’uychasqachu, nitaj nipipis maypaj qhawasqachu,
Payqa tukuyta uj rejta qhawan.
Diosqa tukuy mañakojkunaman punkuta kicharin.
Juchasta apan, munakuynintataj rikuchiwanchej, imaraykuchus ajinatamin niwanchej.
Sara: Gustawasqan takiyta takinankama, yuyarqani chay askha valesqanta, jinataj noqapaj karqa. Chay tuta chay takiymanta mamaywan parlarqani chanta orarqayku ima. Ajinamanta qayllarqani Jesusmanqa, mañakorqanitaj kawsayniyman jamunanta. Chaypacha riparakurqani uj jatun llasa q’epipis wasaymanta urmaqanman jinata, manchay chhallita karqani. Nipi iskayrayananchu Jesuswan tinkuymantaqa, chayqa k’acha imakunatapuni apamun."

Jesucristo munan qampis rejsinaykita, sonqoykipitaj jap’inaykiyta, mayta munakususqanrayku.

Nisunkitaj: noqaman jamojkunataqa, manapuni qhesachasajchu, nispa. (Juan 6:37)

Manuela jina ruway. Juchasniykita willay Jesusman, Sararita jiantaj, niy kawsayniykiman yaykunanta. Jesusqa mañakusqaykita uyarisunqapuni, kutichisonqataj. Chanta Diospa wawan kanki.


Personajes: Relator, Manuela, Sara

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 04:46 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)