STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 066 (He’s finally here)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

66. Chayqa chayamun


Fernando: "¿Mayk’ajtaj chamunqarí?"

Fernandoqa sayk’usqaña suyakusqampeqa. Ñataj ñataj ventanamanta qhawasqa.

Fernando: "¿Mamay, mayk’ajtaj chamunqa tatayrí?"

Mamá: "Ñacha chamunqaña á waway, kunan chamunanta nerqa llank’aj karuta risqanmantaqa. Mana yuyanichu ñan jark’aykuna jark’aykunantaqa."

Fernando: "Tatay niwarqa chay pujllanata munasqayta apampunawanta. Chamullachunña á."

¡Chamullachunña! ajinata suyasqanku askha runakuna Israelpi unay watakunaqa. Suyasqanku manchaytataj chamunanta munasqanku uj Salvadorta Diostataj nisqanman jina.

¡Andréspis pata horalla suyasqa, suyashasqa salvaciónta, sonqo tiyaykuyta chayachimunanta!

Astawanqa munasqa kawsaqen Juanwan ujchakuyta ¡imaraykuchus Juanqa uj Salvadorta Diostata kachamunanmanta parlallasqapuni!

Nisqataj pay rikusqantaña ¡chayamusqataj manchay suyasqa p’unchay Andréspaj kawsaynimpajqa! Juanwan khuska kashasqa Jordán mayu kantupi, payta ujllata qhaparisqa:

Juan: "¡Qhawaychej, jaqayta jamushan Payqa: JESUS! paymin Salvador jamunanmanta nisqaman jinaqa."

Andrésqa jatun jatunmanta qhawarisqa maymantachus Jesús jamushasqa chaytaqa.

Andrés: "¡Jaqayqa arí, chayamun!"

Andrésqa Jesústa rejsiymanta wañusharqaña. Ujnin kawsaqenwan khuska atisqankuta t’ijusqanku Jesuspa qhepanta.

Jesústaj yacharqañapuni pichus Payta mask’ashasqanta cahnta rejsiytataj munasqantapis. Kutiriytawantaj tapurin:

Jesús: "¿Pitataj mask’ashankichejrí?"

Andrés: "¿Yachachej, maypitaj tiyakunkirí?"

Jesús: "Jamuychej rikunkichejtaj."

¿Allintachu uyarinkuman karqa? Manchay kusisqa sonqonkupis phuruqerishaj imata jina qhepanta risqanku. Maypichus tiyakusqanta rikusqanku, chanta tukuy p’unchaytaj Paywan qhepakusqanku. Jesúspa qayllitampi kayqa, tukuy imamanta nisqa aswan kusiy kasqa. ¿Qan chay kusiyta rejsinkichu? Andréspa kusikuyninqa mana tukukoj kasqa, wajkunamantaj chay jina kusikuy Jesuswan khuska kajtin kasqanta willasqa.

Wajkunaman willay, arí jinapuni. ¿Pimantaj qan Jesusmanta willawajrí? Andrésqa ñawpajta hermanosninmanraj willasqa.

Andrés: "¡Simón, tariyku! Jesústa tariyku. Jamuy, rejsinaykipuni tiyan qampis."

lmayna kusisqachus kasqanta Andrésqa Simónman chimpachisqa. Simontaj hermanompa nisqampi creespa paywan khuska risqa. Jesústaj suyashanmampis jina, sutintapis yachasqanña.

Jesús: "Qan kanki Simón. Jinapis kunanmantaqa Pedro sutiyki kanqa."

Uj mosoj suti, chay niyta munan Jesús wajina mosoj runaman tukuchinanta. Jesústa tarispa Paywan khuskataj puriyqa allin kajman tukuchin kawsayniykipi. ¿Rejsiyta munawajchu?


Personas: Relator, Juan, Andrés, Jesús, Fernando, mamá

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 04:54 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)