STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 120 (The newcomer 4)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

120. Kawarpayasqa 4


Lucasqa titi misi jinapuni phiñasqa kashasqa, imaraykuchus manchay k’achitu maderamanta ruwakusqanqa, pampapis sarusqa kashasqa. Manaña atipanakupi premiota jap’inmanñachu, payqa, tukuypa k’umuykachachisqan chay ruwasqanman rikuchiyta munashasqa k’acha imakunata ruwayta atisqanta.

Anacha jinan nisqapuni, nitaj cheqanta rinampaj rikoj kasqachu.

Chay wasin qaylla lomasllapi puriykachasqa Suiza suyupeqa, uj k’ullupataman tiyaykuspataj chaypi k’ulluta khituytapis sumajta yachasqa.

Hombre: "¡Sumajta t’illmiyta yachanki, waway!"

Manchharisqa Lucas qhepanta qhawarikusqa, chaynejpi tiyakoj uj machitu kasqa, chay machitumanta tukuy mana allinkuta parlaj kasqanku, chayraykutaj manchachikojpis kasqanku. Jinapis may k’achata qhawarisqanqa, Lucaspa sonqonta aysarisqa parlarikunankupaj.

Hombre: "Jamuy noqawan waway, rikuchisqayki k’aspimanta khituspa ruwasqasniyta." (crujir de puerta)

Lucas: "Sumajqa, ¿chaykunata qanchu ruwanki?"

Hombre: "Arí a, qampis jinata ruwayta atiwajpuni. Aswan k’achitustaraj kawsaqesniykipaj ruwawajpis."

Lucas: "Mana noqajta kawsaqesniy kanchu."

Hombre: "Wá, Jina chayqa sapitaykicha sientikunki arí. ¿Manachu chay llakiyniykita willawankiman?"

Lucas: "Dani mana puriyta atinchu, tukuytaj yuyanku noqa barrancuman tanqaykusqayta, chayrayku tukuy chejnikuwanku. Astawampis Ana, noqapis chejnikullanitaj."

Hombre: "Kay kawsaypeqa may chhikasta pantanchej, noqapis pantani. Machana, waj imakuna ima may chhika manuman chayachiwanku, chanta bancota suwasaj nishajtiy jap’ichikullarqanitaj, chaypeqa imanakuyta mana aterqanichu."

Lucas: "¿Chanta sapitayki nipiniyojtaj?"

Hombre: "Sapallaypuni kakuni, jinapis carcelmanta llojsimuspaqa, uj mosoj kawsayta Jesúswan qallarerqani."

Lucas: "¿Pareientesniyki kanchu?"

Hombre: "Warmiyqa manaña kawsanchu, iskaynin wawasniypi yuyanku noqapis wañusqallataj kasqayta. Ujninqa merciante, ujnin kajta may uyarisqa cirujano askha mana puriy atejkunata yanapaj purinankupaj. Kunampi kay pueblopi kashan chay hotel nisqallaman chamun á."

Chayrayto tukuy ima yuyayninman jamusqa. Yachallawaj imastachus yuyaycharikusqanta á. Chay awichoqa manchay munakuywan, k’ayacharikuspa hombrosninman makinta churaykusqa.

Hombre: "Lucas, llakiyniykita willariwanki, ¿manachu Jesúswampis parlariyta munawaj? ¿Chay chejnikuyniykimanta mañakuspa tukuy imapis allinyanampaj?"

Lucasqa mana manchikusqachu chaypi waqarikuytaqa, tukuy sonqo perdonta mañakusqa Jesucristomanta, tukuy mana allin imakunata ruwasqanmanta, chanta mana allinkunata yuyasqanmantapis. ¡Sonqoqa ch’usajsitu llimphuyasqa!, chay ujchhikanta orakusqallampi. Mana chayqa Lucasllapajchu, ¡qampajpis ajinallatajpuni!

¿Anarí? Qhepampi paymantapis yachallankitaj.


Personajes: Relator, Lucas, hombre

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 05:07 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)