STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 108 (Bela‘s Bible)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

108. Bilmajpata Biblia


Uj carro gitanos nisqakunajta uj calle yaku qochanejta rishasqa. Wawakunataj ñan kantusmanta makiswan napaykusqanku.

Bilma: "Tatáy, uj p’unchay uj granjapis llank’ajta munayman noqaqa."

Papá: "Manaraj imapicha sayk’urpawaj á."

Mamá: "¿Bilmachu llank’anman kasqa? Ama asichiwaychejchu."

Chay wawakunaj tatan mamankuna mana creesqankuchu wawanku llank’anantaqa, asikusqanku llank’anamanta parlajtinqa. Waj llajtitamanñataj rejtinkutaj, carronkumanta phinkispa jurayk’uytawan t’iju chinkaykusqa. Chaynejpi uj k’acha t’ika plantasniyoj wasi gustasqa paymanqa. (Golpes en una puerta)

Granjero: "Allin p’unchay, ¿pitaj qan kankirí?"

Bilma: "Noqaj sutiyqa Bilma, munayman qankunata yanapaspa llank’ayta."

Granjero: "Walejta jamunki, ruwanaqa may jina kashan papa allanapis kashan. Ñawpajta mikhuykunkiraj á, yaykumuy chanta llank’anki."

Mikhuna q’apayta riparaspa Bilma yuyarikusqa yarqhaymanta mañushajña pusisqanta.

Granjero: "Ñawpajta Diosman pachi nisunchej. Diostatayku, tukuy ima allin kajqa qanmantamin jamun, tukuy ima kapuwasqaykupi qampata, mayta agradecekuyku tukuy imata qowasqaykumanta k’acha Diostatayku, ajina kachun."

Orayta chanta Bibliata ñawiriytapis, mana rejsisqachu Bilmaqa. Jinapis chay granjayoj k’acha runaj wasiypi yanapaspa kayqa sumaj kasqa paypajqa. Imakunatachus ruwachisqankupis gustasqapuni, tutan chhikata ruwasqanmanta wasampis nanaj kasqa.

Uj semanaña kasqa. (Ladrido de perro)

Bilma: "Nerón, ¿imanantaj, patiopichu pujllayta munanki?"

Jawapi imatacha uyarisqa Nerónqa, chanta Bilmapis t’ukurillasqataj. (música de violín)

Bilma: "Nerón, tataykunacha kanku. Chay jawapicha ninata kanan jina tiyashanku á, uumm noqapis paykunawan khuska kayta munani, ¿entiendewanki Nerón?"

Cocinapis pichus kasqanta qhawarispa, ni chaypi kasqanta riparaspa, Bilmaqa chaypi Biblia kashasqa chayta oqharispa chinkarimusqa, chaypajwan laqhaña kasqa.

Papá: "Bilma, maymantataj rikhurimunkirí, ¿imatataj aparimpuwayku?"

Bilma: "Kay librota apamuni."

Mamá: "Gregorio yachan leyestaqa."

Gregorio: "Cuidado, kay libroqa santomin. Kaypi nishan: Nuevo Testamento Señorninchej Jesucristojta."

Mamá: "Sumaj kayta ñawirinaqa, ñawirillayña á."

Gregorio: "Uj runa Jesúsman jamuspa tapurisqa: ¿Imatataj ruwayman wiñay kawsayniyoj kanaypajrí? Jesústaj kuticherqa: Diospa kamachisqanta kasuy; ama suwankichu...

Papá: "¿Ama suwankichu?"

Chay gitanokunaqa t’uku t’ukulla ujkunataj qhawanarikusqanku, tukuyninku suwakuyta yachasqankurayku, chay Bibliatapis Bilma suwamullasqataj. Chay tutapachataj Bilmaqa granjayojman kutichipusqa Bibliataqa.

Granjero: "Bilma, manchharichiwanki, ¿qanchu chay Bibliata jap’isharqanki? Munajtiyki regapusqayki."

Bilma: "¿Cheqapunichu jap’ikuyman?"

Bilmaqa manchay kusisqa kasqa chayta uyarispa.

Chay Biblianejta chay gitanosqa Jesúcristota rejsisqanku, Paypi atienkuspataj kawsasqanku.


Personajes: Relator, Bilma, papá, mamá, Gregorio, granjero

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 05:05 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)