STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 058 (God puts everything right 6)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

58. Tata Diosqa tukuy imata allinta ruwan 6


Uj p’unchay nimayqen p’unchay jina, Josejpa wawqenkuna ujtawampis viajallankutaj Egiptoman trigota rantikoj. Mana yacharqankuchu chay suyumanta kamachejqa sullk’a wawqenku kasqanta, pitachus ranqharopasqa 20 watakuna ñawpajta wata runa kanampaj Egiptopi.

Joséqa kamachisqa uj jatun mikhunata wakichinankuta. Nisqataj mesaman tiyaykuchinankuta chay wawqesta kurajmanta sullk’akama, imaynachus wasimpi kaj jinata. Imaynapi yachanman karqa mayqenchus kuraj, sullk’a kasqanta ninapaj jina.

Ajina sumajta mikhuraytawan kusisqa kasharqanku Egiptomanta ripunankupaj trigo chajnarisqas chunka ujniyoj wawqekunaqa. Jinapis mana karutachu risqanku.

Mayordomo: "Sayaychej chaypi, qankuna patronniypa qolqe copata suwamunkichej."

Hermano: "Mana imatapis suwaykuchu, qan kikiyki qhaway tukuy imaykuta."

Chay mayordomoqa mask’ayta qallarin, qhepa qhepata Benjamimpa costalninta qhawaykun.

Mayordomo: "Kayqa, kay suwaqa. Tukuy ripullaychej wasiykichejman, qantaj Benjamín kaypi qhepakunki wata runamanta."

Tukuyninku Josejpa ñawpaqenman pusasqa kallankutaj. Kharkatispa kamachejpa ñawpaqenman qonqor chakimanta chimpanku. Joséllataj kamachisqa copanta Benjamínpa costalninman churaykunankuta wawqenkunata yachayta munaspa. Yanapanqankuchus wawqenkuta chayri jina rumi sonqosllapunichus kashasqankuta. Manchay phiñarisqa parlan:

José: "¿Imaraykutaj chayta ruwankichejrí? Mayqenchu suwajqa kaypi qhepakunan tiyan esclavomanta."

Judá sutiyojqa parlarejta saqenanta mañakun.

Hermano: "Ama jinachu kay arí, saqey ripojta Benjamínta noqata wata runata qhepachiway. Sichus mana kacharinki chayqa, tatayku llakiywan wañuponqa."

¡Manaña imaynachus karqanki jinañachu kasqanku! chay wawqekuna uj sonqollaña kasqanku sullk’ankumanta sayakuspa. Chayta rikuytawantaj Joséqa rejsichikun wawqenkunaman.

José: "¿Manachu rejsiwankichej? José kani, wawqeykichej."

Chayta uyrispa tika qhepakunku. Chayqa mana yuyasqanku karqa, José kusikuymanta waqarikuspa sapa uj wawqenkunata ujllaykuran.

José: "Diostata kayman kachamuwan mana wañunaykichejpaj. Tatanchejta pusamuychej tukuy aylluntinta, phisqa watakunataraj yarqhay kanaqa, jinapis noqa mikhunata qosqaykichej. Tukuy ima, sumajninmantataj tiyapusonqachej."

Manchay waqeykuna oqharisqas puririnku Egiptomanta llajtankumanqa. Tatankoqa kusisqamantapis aswan kusisqa kasqa, munasqa wawan kawsashasqanta uyarispaqa. Manataj creenapaj jinachu kasqa, uj maskha p’unchaykunamantaj 70 runakunawan khuska sumaj nin kaj Egipto suyupi provinciaman ripusqanku.

Tinkukusqanku. Diostata tukuyta allinman tukuchisqa, wawqenkunapis riparakusqanku tukuy mana allin ruwasqankuta.

Hermano: "José, ama jinachu kay, perdónawayku mana allinta ruwasqaykumanta. Arrepentisqas kashayku."

José: "Ama llakikuychejchu. Qankuna mana allinta ruwashajtiykichejpi, Dios allinman tukucherqa."

¡Dios cambian chayqa allinpajpuni! wakichisqanqtaj tukuy llajtantinta salvanampaj.


Personajes: Relator, mayordomo, hermano, José

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 04:52 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)