STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 170 (Halloween – without me 2)

Previous Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

170. Wala ako sa Halloween 2


Jane: “Ako nagtuo nga ang Halloween mao ang usa ka masidlak nga selebrasyon ug ang makahadlok nga butang mao ang kalingawan. Apan sa dihang ako nakaamgo nga si Satanas mao ang gisimba, Ako nagbiya niini nga nag-inusara.”

Si Jane dili lang ang usa nga wala na gayod moapil sa Halloween.

Karl: “Ako magpalayo gikan sa Frankenstein pitcha ug sa makahubog nga ilimnon. Ang sabaw sa dugo sa lawalawa, ngilngig. Kini makahimo kanako nga masakit.”

Batang babaye: “Diha sa klase sa Ingles kami nagsulti mahitungog sa Halloween. Ang akong amahan nagsulti sa magtutudlo nga kini adunay kaagi sa okulto. Kana nagpasabot, ang dili makita nga gahom anaa. Unya ako gawas-non nga mibiya sa klase.”

Ug nganong si Ralph walay pangandoy sa pagselebrar sa Halloween?

Ralph: “Ako mituo diha sa Ginoo ug buot hinoon nga mobuhat unsa ang Iyang isulti.”

Basaha kining mga bersikulo gikan sa inyong Bibliya gikan sa Deuteronomio 18, bersikulo 9:

Ralph: “Ayaw ninyo sundoga ang dulumtanang mga pamaagi sa mga nasud!”

Ang Dios gugma! Siya nagpasidaan kanato tungod Siya nahigugma kanato. Ang Iyang mga sugo maayo. Si bisan kinsa ang mamati ngadto Kaniya dili mahulog sa lit-ag ni Satanas.

Betty: “Ako wala masayod nga ang yawa mao ang nagpaluyo sa Halloween. Apan ako nakabasa mahitungod niana diha sa usa ka pamplit. Kini nakakurat kaayo kanako. Karon ako nagpasidaan sa matag-usa mahitungod niini. Ug ako nagbasag kusog sa pamplit sa tulonghaan. Ang akong magtutudlo mitugot kanako sa paghimo niini. Ako nagtuo nga dili lang ako ang nakakat-on mahitungod niini. Apan ako magsulti pag-usab niini karon: Wala ako sa Halloween! – Ako naglaom nga daghang uban sa dili madugay mosulti sa samang butang. Kung ako adunay sayo nga kasayoran nga ang Halloween usa ka selebrasyon ni Satanas, unya ako dili mahimong kabahin niini.”

Tingali ikaw wala masayod niini ug nakaapil ka. Ikaw ba nag-guol mahitungod niini? Ayaw kahadlok si Hesus mao ang mananaog! Pag-ampo ngadto Kaniya. Siya makadungog kanimo. Pananglitan, moingon:

Batang lalalki: “Ginoong Hesus, Salamat sa Imong paghigugma kanako. Palihog pasayloa ako sa pag-apil sa Halloween. Ako dili na maghimo niini pag-usab. Karon ako gusto sa pagkinabuhi alang Kanimo ug magbasa asa Imong pulong, ang Bibliya. Ako mituo diha Kanimo. Salamat sa pagpamatay alang sa akong mga sala. Amen!”

Si Hesus motubag niining matang sa mga pag-ampo diha-diha dayon. Siya mopasaylo kanimo tungod Siya nahigugma kanimo. Ug sa dihang imo Siyang tugotan sa imong kinabuhi, Siya kanunay mag-uban kanimo. Siya manalipod kanimo.

Himoa ang gihimo ni Betty. Sultihi ang uban kinsa ang nagpaluyo sa Halloween. Tingali sila usab motuo diha kang Hesus ug moingon: Wala ako sa – Halloween!


Mga Tawo: Tigsaysay, Jane, Karl, batang babaye, Ralph, Betty, batang lalaki

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:18 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)