STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 169 (Halloween – without me 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

169. Wala ako sa Halloween 1


Si Eva ug si Howard nagduot sa ilang mga ilong batok sa bintana sa tindahan. Ang mga kinulit nga kalabasa luyo sa bildo nagpakita sa daotan nga mga pahiyom.

Eva: “Ako maghimo sa usa ka taho mahitungod sa Halloween. O, nakakita kamo sa bagolbagol?”

Howard: “Apan kini dili tinuod!”

Si Eva adunay mga pagpanlimbarot sa kahadlok.

Howard: “Moadto ka ba sa kalingawan sa Halloween?”

Eva: “Ako wala masayod. Tingali. Apan karon ako kinahanglan mopauli sa balay.”

Ang lutoanan sa tinapay sa sunod nga pultahan nagpahibalo sa ilang yawan-on nga lamiang cookies. Ang Halloween nagdala sa kuwarta pasulod.

(tingog sa usa ka doorbell)

Inahan: “Nakapauli ra gyod ka.”

Eva: “Ako gigutom. (tingong sa tinagingting sa plato) Asa diha sa kalibotan ang mga ulo sa kinulit nga kalabasa nga anaa sa bintana?”

Amahan: “Ilang hadlokon ang sulod sa butanganan sa basura.”

Eva: “Diha sa sudlanan sa basurahan???”

Inahan: “Basaha kining artikulo gikan sa peryodiko!” (tingog sa hinaguros sa preyodiko)

Si Eva hapit natuk-an sa iyang pitcha sa dihang siya nagbasa unsa ang kahulogan sa Halloween: Sa Oktubre trayntay uno - ang mga ungo - ug ang usa ka kalingawan alang kang Satanas. Ang sugilanon labaw na sa dos mil anyos ang pangidaron. Ang Bag-ong tuig sa mga Celt. Sila nagpuyo nga walay Ginoo. Sila nagtuo sa daghang mga dios-dios ug nga ang Samhain, ang ginoo sa patay, moabot niining gabii ug hakoton ang patay.

Eva: “Unya ang Halloween mao ang kasaulogan alang sa yawa.”

Ang Halloween mao ang pinamubo sa Ingles, ang Adlaw sa Bisperas sa Tanang mga Santos‘. Kaniadto ang mga salamangkero nagkulit sa mga singkamas, magbutang og usa ka kandila sulod kanila, iplastar sa atubangan sa ilang balay, ug misinggit: Gasa o tunglo‘. Si bisan kinsa ang dili magsakripisyo alang kang Samhain mahimong matinunglo.

Amahan: “Ang mga nagpakaaron-ingnong espiritu kinsa nagpalimos alang sa mga tam-is nagpahinumdum kanato niining paganong batasan. Ang Bibliya nag-ingon: Paglikay sa daotan. Ang Halloween mao ang usa ka gabii sa daotan.”

Inahan: “Ako wala makahibalo niana. Apan sugod karon: Wala na ako – sa Halloween.”

Amahan: “Nakabasa ba kamo mahitungod sa mga sakripisyo?”

Si Eva nangluspad samtang siya nagbasa nga ang mga tawo maoy gisakripisyo ngadto kang Satanas. Unsa ka makalilisang! Ang yawa usa ka bakakon ug mamummuno. Ang Halloween mao ang iyang adlaw.

Amahan: “Ang Ginoo nag-ingon nga dili kita moapil diha sa mga batasan sa pagano. Kana maoy hinungdan nga ako usab moingon: Wala ako – sa Halloween!”

Ug unsa man ang mahitungod kanimo? Mituo ba ikaw diha kang Ginoong Hesu-Kristo? Kon mao, ikaw adunay tinuod nga kalipay nga mahimo nga walay kalingawan nga makalisang.

Eva: “Ako dili moadto sa kalingawan sa Halloween. SMS ngadto kang Howard: Wala ako sa – Halloween!”

Ug malaomon usab nga wala ka!

Gusto ka ba nga masayod pag daghan mahitungod sa Halloween? Unya sulat kanako!


Mga Tawo: Tigsaysay, Eva, Howard, inahan, amahan

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 01:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)