STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Guarani":

Home -- Guarani -- Perform a PLAY -- 026 (A friend betrays Jesus)

Previous Piece -- Next Piece

TEATRO ÑEIPEHE´ÄMBYRE -- ¡rehechauka ambue mitänguérape!
TEATRO ÑEIPEHË´ÄMBYRE mitänguérape ojehechaukava´erä

26. Peteï kuimba´e otraiciona Jesúspe


Tayhupára térâ ija´e´ÿva, ¿mba´épa ere?

Pya´émi oguata peteî tapicha Jerusalenrape po´i kuérare. Ipy´amokôivaicha vaicha ha oma´ê hapykuéoty, ha katu oîjepéma Pa´i ruvicha rógarovái. Okênguéra oñembotýva kupépe ojeipyaháma mba´éichapa ojejukára Jesúspe. Peteî oipe´a pe okê ha oñemondýi ohechávo Jesús remimbo´épe.

Peteî angirû oho ohecha tovaigua ja´e´ÿme, mba´épa he´ise péva?

Tayhupára térâ ija´e´ÿva, ¿mba´épa ere?

Judas: "¿Mba´e peme´êta chéve ha´érô peême moôpa pe pejuhúta Jesúspe?"

Peteî pukavy ensuguy ñarôvai ojehecha hovárekuera.

Sumo Sacerdote: "30 monedas plataiguare rome´êta ndéve."

Pya´evoi omboty hikuái ñemongeta. Angapyhýpe Judas osê mburuvicha rógagui.

Conciencia: "Judas, nde ha´e Jesús remimbo´e, ¿Mba´éicha retraicionáta ndejárape plátare?"

¿Nderembyasymo´âipiko nembo´ehára rekove? Mbohapy ary ha´e kuri Jesús angirû vaicha, ha katu ikorasô mombyry oî Jesúsgui. Ko´âga oî ikatuhaguâ ombokyse yvyra chupe ha pya´e porâ voi oho ome´ê nda´ija´éivape hesépe. Jesús katu oikuaapaite umíva, ha´e oikuaa maymavaite ñemindu´u ha rembiapo. Peichante voi oikovaerâ ra´e.

Jesús oikuaa oguahêmaha pe ára omomanótaha ha oho oñembo´e Getsemani yvotytýpe.

Peicháguinte oiko tyapuguasu omyangekóiva pe pyhare kirirî: Judas a tahachi aty antorcharendy ha kysepukúre oguahê oúo.

¿Tayhupára térâ ija´e´ÿva?

Peteî ñehetû angirûramo ohechauka Judas chavolái kuérape mávapa Jesús. Pya´eporâ ijapyhy chupe hikuái ha oguera ka´irâime.

Hetaiterei ombyepoti ha ombohsa asy chupe hikuái.

Oñehungapa ha oñendyvupa hovare, upéicha oî juez renondépe. Umo oîvaguive upépe oñe´ê vai hese mburuvichápe.

Tupaoguasupegua ñangarekohára osapukái: Ndereguerekói rembohováivaerâ ko´â ñe´ême? Ha Jesús katu okirirî.

Sumo Sacerdote: "Ereporântena, ¿Añetepiko nde ha´e Ñandejára remimbou?"

Jesús: "¡Ha´e!"

Pueblo: "¡Araka´eve!"

Pueblo: "¡Ndorogueroviai!"

Pueblo: "¡Ojejukavaerâ!"

Pueblo: "¡Penohê mbytégui!"

Pueblo: "¡Omanovaerâ!"

Ndapeipotái oho ajépa, ha upéi…

Ambue ára pokôime ñahenduvéta ñemombe´u.


Personajes: Relator, Judas, sumo sacerdote, conciencia, guardia del templo, Jesús, pueblo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on July 21, 2021, at 01:11 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)