STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 123 (The runaway)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

123. Ayqerikapuj


Uj k’ullku ñansituta atisqanta t’ijusqa, filo rumispi jayt’akuytawan jayt’akutawan, chhari ukhu ñan kasqarayku khisqasqa sapa ladonmanta t’ojsisqanku.

Onésimo: (jadeando) "Ripuyta munani, manaña awantaniñachu, manaña patrompaj llank’ayta munaniñachu ni phatata pagawanchu, wajina mosoj kawsayta qallariyta munani. Kaymanta chinkarinaykama t’ijunay tiyan, ni íma kashajtin jap’ichikunaychu tiyan."

Ajina esclavos ayqejkunaqa may jina sinch’i ñak’arichisqa kaj kasqanku, manachayqa uj rupha fierrowan aychankuman uj markata churaj kasqanku, chayrí k’ita uyawakunaman oqoykunankupaj qaraykoj kasqanku. Chay tukuypi yuyaspa Onésimo sutiyojqa tukuy atisqanta t’ijushasqa.

Sutinqa niyta munasqa, "ruwampaj –útil", sumaj suti pichus suwasqanmanta ayqejpajqa, ¿manachu? Onésimoqa wajina kawsaywan mosqosqa waj suyupi, Roma suypi pakakuyta munasqa, ¿pitaj yuyanman karqa chay chhikan llajtapirajtajrí? ¿Onésimoqa patromnimpa kawsaqenwan tinkunmanchu karqa?

Pablo: "Ajá, patronniykimanta ayqemunki í."

Onésimo: "Munarqani uj mayqen runa jina k’achata kawsakuyta kacharisqa, manataj tuta p’unchay llank’aspalla esclavollapuneqaj, ni jayk’aj samarispa llank’anawan sayk’urqaniña."

Pablo: "¿Kunanrí? ¿Kusisqachu kashanki kunan mosoj kawsayniykiwanqa?"

Onésimo: "Cheqata parlaspaqa, yuyarqani wajinatataj. Amallapis ayqemuymanchu karqa, chay qolqeta suwasqaymanta... cheqamanta manapunitaj allintachu kawsarqani patronniywanqa."

Pablo: "Onésimo, uj mosoj kawsayta kaypi mask’aspaqa pantaykunki."

Roma suyupi kaspa Onésimoqa entendesqa Jesúcristolla runaman mosoj kawsayta qoyta atisqanta.

¿Mayk’ajllapis qampis watejmanta kawsayta qallariyta yuyayta yachankichu? Jesúslla regalan mosoj kawsaytaqa. Chaytataj qon pikunacha siminkuwan juchasninkuta rimarejkunaman, chanta Paypi creespa atienikojkunaman ima.

Onésimoqa chay mosoj kawsayta tarisqa, jinapis ¿imaynachus chaymanta kawsasqanqa?

Pablo: "Allinkanman kutipunallayki patronniyki Filemónpaman."

Onésimo: "¿Kutipunay?"

Pablo: "Ama manchhariychu, uj cartata qosqayki chaywan rinaykipaj kawsaqey Filemónman, Paypis Jesústa munakun, jinaqa jap’eqasunqapuni."

Cheqamanta Onésimoqa kutisqapuni.

Filemón: "Watejmanta kaypi kashanki, chay jinata mask’arqayku tukuynejtaqa."

Onésimo: "Arí patrón, kay cartata apamuyki."

Pablo: "Munasqa Filemón, jap’eqay Onésimota pitachus noqa kachamushayki chayta. Payqa mosoj kawayta qallarin Jesúswan, sichus imatapis Pay ruwasorqa chayqa, noqa pagapusqayki."

Onésimo: "Firmaykun Pablo."

Onésimoqa kusiywan jap’eqasqa kasqa, chaymantapachataj Filemónwan qhepakuytapuni munasqa. Jesúcristonejllata mosoj kawsayniyoj kasqa chay ñawpajta tiyakusqa chaypeqa.


Personajes: Relator, Onésimo, Pablo, Filemón

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on April 27, 2021, at 01:16 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)