STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 122 (Peter’s life in danger)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

122. Pedro wañuypatapi


Tukuy wasikunapi manña k’achakuna k’achasqañachu, tukuyña puñukapusqanku, Maríaj wsillampiña k’achanqa k’achakushasqa, Maríaqa visitayoj kashasqa, chayta uj llakiy willaywan chayaj kasqa. Pedro carcelpi wisq’asqa kashasqa, tukuy runakunaman Jesúsmanta parlasqa, chaytaj manchay juchachanapaj kasqa kamachej Herodespajqa.

¿Chay tutachu Pedropaj tukuy ima tukukunman karqa? ¿Imaynatachus Santiagota wañuchisqanku jinatachu wañuchinkuman karqa? Kawsaqesninqa Dios uj milagrota ruwaspa orqhomunanta creesqankupuni.

Tuta p’unchay Diosman qhaparikusqanku.

Mujer: "Señor Jesús, amapuni saqeychu Pedrota wañuchinankuta arí."

Hombre: "Qanqa may chhikachej milagrosta ruwanki, chayrayku Qampipuni atienikuyku."

¿Pedrorí? ¿Imaynachus cárcel kasqanta qhawariyta munankichu? Bibliaqa uj ventana jina chaynejta qhawariyta atinaykipaj, imaynatachus Jesuswan khuska yachachisqasnin, wajkuna ima purisqankuta.

Niño: "¿Pedro puñushan, imaynatataj puñunman chay q’ayantin wañuchinanku kashajtinrí?"

Niña: "Iskay soldadospuni qhawasharqanku, cadenaswan sumaj watasqataj kasqa."

Niño: "Chay punkumanta jawanejpitaj iskay qhawajkunawanraj kasqa."

Pedroqa wañuy patapi kasharqa, kawsaqesnintaj mana sayk’uspa orasharqanku.

Manataj yuyasqankuchu imachus chay cárcel ukhupi Pedrowan kanantaqa. Kaymanta jinalla tukuy chay cárcel ukhuman sinch’i k’anchay k’anchaykusqa, uj ángeltaj Pedroj ladompi sayashasqa.

Ángel: "Pedro, sayariy, abarkasniykita churakuy. Qhatakunaykita oqharikuspa jamuy noqawan."

Mosqoypi jinalla Pedroqa ángelta qhatisqa. Nimayqen cadenapis jap’isqachu, ni új qhawajllapi cuenta qokusqachu. Manchay jatun phatu punkoqa Diospa mana rikukoj makinwan kicharisqa kasqa, chaypitaj ángelqa chinkapusqa. ¡Diostataqa jatuchej t’ukuna milagrosta ruwampuni!

Pedro: "¡Kacharisqa kani! ¡Diostata ángelta kachamuwan salvanawampaj Herodesmanta!"

Pedroqa cheqanta t’ijusqa Maríaj wasinman. (golpes en la puerta)

Rode: "¿Pitaj?"

Pedro: "Noqa, Pedro kani."

Kusikuyqa mana yuyay atinapaj kasqa, punkuta kicharej rejqa ní punkuta kichaytapis atisqachu, chay ujkunamanraj t’ijusqa.

Rode: "¡Pedro punkupi kashan! mana kichariyta atinichu."

Hombre: "Ima locayashankichu imatajrí. Imaynata kaypi kashanmanrí."

Rode: "¡Paypuni á! parlasqanmanta rejsini." (golpes)

Pedro: "¡Kichariwaychej!"

Hombre: "Cheqapuni Pedroqa arí. Diostata milagrota ruwan." (abrir pestillo)

Mujer: "¿Pedro, imaynata cárcelmanta llojsimunki?"

Pedroqa tukuyta willasqa kawsaqesninmanqa. Cheqamanta Diosqa jatuchej milagrosta ruwan, chanta uyarintaj mañakusqatapis.

Diosqa Payqa imaynachus karqa kikillampuni kunampis, Paypipuni atienikuy.


Personajes: Relator, hombre, mujer, niña, niño, ángel, Pedro, Rode

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 05:07 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)