STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 122 (Peter’s life in danger)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

122. Ang kinabuhi ni Pedro anaa sa kakuyaw


Ang mga suga napalong na alang sa taas nga panahon, apan usa ka suga nagsiga sa balay ni Maria. Siya adunay mga bisita. Ang usa ka subo nga hinungdan: si Pedro napriso. Siya nagsulti mahitungod kang Hesus, ug diha sa hunahuna ni Haring Herodes, kini usa ka makalilisang nga krimen. Kini ba ang kataposang gabii nga buhi si Pedro? Wala mawad-ig paglaom ang iyang mga higala, kay ang Dios makahimo ug mga milagro. Adlaw ug gabii sila nag-ampo.

Babaye: “Ginoong Hesus, palihug ayaw tugoti nga mamatay si Pedro.”

Lalaki: “Makahimo ikaw sa mga milagro. Kami misalig diha Kanimo.”

Ug Pedro? Gusto ba kamo nga molantaw didto sa prisohan? Ang Bibliya sama sa usa ka bintana diin kita makakita giunsa sa mga tawo pagkinabuhi uban ni Hesus sa dugayng kapanahonan.

Batang Lalaki: “Si Pedro nakatulog! Unsaon niya pagkatulog sa gabii sa dili pa ang pagpatay kaniya?”

Batang babaye: “Gipusasan siya uban sa duha ka mga guwardya.”

Batang lalaki: “Ug aduna pay duha nga nagtindog sa pultahan.”

Nabutang sa kakuyaw ang kinabuhi ni Pedro, ang iyang mga higala kanunay nag-ampo alang kaniya. Apan sila dili makahunahuna kon unsa ang mahimong mahitabo nianang gabii didto sa selda sa prisohan.

Sa kalit lang kini mihayag pag-ayo. Usa ka anghel sa kalit lang mibarog tupad ni Pedro.

Anghel: “Barog, Pedro. Isul-ob ang imong sandalyas. Isul-ob ang imong kupo ug uban kanako.”

Si Pedro naglakaw luyo sa anghel ingon nga usa ka damgo. Walay pusas nga naghawid kaniya, wala makabantay ang guwardya sa iyang lihok. Ang dako nga puthaw sa ganghaan sa prisohan naabli sa usa ka dili makita nga kamot. Unya ang anghel nawala. Ang Ginoo nagbuhat sa mga milagro!

Pedro: “Ako gawasnon! Ang Ginoo nagpadala sa usa ka anghel aron pagluwas kanako gikan kang Herodes.”

Si Pedro midagan sa balay ni Maria. (tingog sa pagtutok)

Rhoda: “Kinsa kana?”

Pedro: “Si Pedro kini.”

Si Rhoda nalipay kaayo sa iyang tingog nga nalimtan niya pag-abli ang pultahan.

Rhoda: “Si Pedro nagtindod sa pultahan!”

Tawo: “Nabuang ka na. Kana imposible.”

Rhoda: “Tinuod! Ako nakaila sa iyang tingog.” (tingog sa pagtuktok)

Pedro: “Abli sa!”

Tawo: “Tinuod kini nga siya. Ang Ginoo naghimo ug usa ka milagro!”

(tingog sa pag-abli sa pultahan)

Babaye: “Pedro, giunsa mo paggawas sa prisohan?”

Si Pedro nagsulti sa iyang mga higala sa tanang nahitabo.

Ang Ginoo naghimo ug mga milagro ug mitubag sa pag-ampo sa paagi nga makapatingala kanato.

Karon sa gihapon Siya makahimog dako ug gamay nga mga milagro. Salig diha Kaniya!


Mga Tawo: Tigsaysay, babaye, lalaki, batang lalaki, batang babaye, anghel, Pedro, Rhoda

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 03:41 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)