STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 121 (Tracks in the snow 5)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

121. Ang mga agianan sa niebe 5


Si Annette nagbasa ug usa ka libro. Apan siya dili gayod mahimutang.

Annette: “Lola, matulog nako. Maayong pagkatulog.”

Apan siya wala moadto sa iyang lawak, hinuon siya miadto sa gawas ug naglakaw pinaagi sa lawom nga nieve. Siya layo na kaayo sa ilang balay sa dihang siya nahidalin-as ug nalisa ang iyang usa ka tiil ug kini sakit kaayo nga dili siya makalakaw.

Annette (naghilak): “Unsay akong buhaton karon? Ako mahimong mobagtik sa katugnaw sa panahon nga adunay usa nga makakaplag kanako.”

Siya milingkod diha sa nieve ug naghilak. Ang mga bitoon nagdan-ag diha sa kalangitan. Si Annette miyahak. Mahimo ba ang Ginoo mopiyansa kaniya sa paggawas, bisan pa siya bangis kang Lukas?

Unya iyang nadunggan ang nagdailos nga iski.

Annette: “Tabang! Tabang! Lukas, ikaw ba na? Palihog tabangi ko. Nalisa ang akong usa ka tiil.”

Lukas: “Magkuha akog balsa. Nia, kuhaa ning akong dyaket hangtod ako makabalik.”

Sa dihang siya nag-inusara pag-usab, siya nag-ampo sa bug-os niyang kasingkasing.

Annette: “Ginoong Hesus, ako makasasala ug nagkinahanglan kanimo. Palihog pasayloa ako sa tanan kong mga sala. Gusto ako nga mahimong Imong anak-ug dili lang tungod ako anaa sa kasamok karon. Amen.”

Si Lukas nakabalik uban sa balsa ug mga habol.

Annette: “Lukas, aduna akoy isulti kanimo. Ako ang nag-guba sa imong gamay nga kabayo. Si Hesus nagpasaylo na kanako. Pasayloa usab ako. Wala na gayod ako masilag kanimo.”

Lukas: “Ako naghunahuna niini nga ikaw. Salamat sa pagsulti kanako. Ako nagpasaylo kanimo.”

Si Annette luwas na sa balay, ug si Lukas nag-ampo sa pikas nga pultahan.

Lukas: “Ginoong Hesus, palihug hatagi ako sa ideya kon unsaon nako pagpamatuod kang Annette nga ako nasubo mahitungod sa pagka-aksidente ni Danny.”

Unya iyang nahinumdoman ang doctor sa lungsud. Mahimo kaha niya ang pag-ayo pag-usab sa tiil ni Danny? Diha sa tungang gabii, ug taliwala sa bagyo sa nieve, si Lukas nagtahan nga nag iski nanaog ngadto sa lungsod. Gikapoy, siya miabot nga luwas, bisan pa kini usa ka makuyaw nga butang ang pagbuhat. Apan ang iyang gibuhat, kini bililhon. Ang doctor gusto sa pagtabang. Si Danny kinahanglan magpabilin sa ospital alang sa taas nga panahon, apan sa dihang siya mipauli, didto adunay dakong kalipay. Siya makalaw na pag-usab! Si Lukas giimbitar sa pag-adto didto. Siya masanagon sa dihang siya nakakita kang Danny nga naglakaw nga walay sungkod.

Doktor: “Danny, kinahanglan ikaw magpasalamat kang Lukas. Siya nagtahan sa iyang kinabuhi sa dihang siya mianhi sa pakigkita kanako.”

Lukas: “Wala ako maghimo niana nga nag-inusara. Si Hesus naghatag kanako ug ideya, ug Siya nagtabang kanako nga mahimo kini.”

Ang iyang tigulang nga higala didto sa bukid nagbayad sa tanan. Apan kana nagpabilin nga sekreto ni Lukas.


Mga Tawo: Tigsaysay, Annette, Lukas, doctor

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 03:38 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)