STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 120 (The newcomer 4)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

120. Ang bag-ong miabot 4


Si Lukas nakurat. Ang iyang labing maayo nga kinulit gibutang nga buak diha sa yuta. Siya karon dili na gayod makadaug sa ganti. Si Lukas, ang taga gawas, gusto nga magpamatuod sa uban nga siya maayo sa usa ka butang. Apan karon ang iyang buhat sa arte nabungkag.

Si Lukas nagduda kang Annette. Apan siya dili makapamatuod niini.

Karon siya mikatkat sa kasagaran didto sa mga bukid sa iyang balay sa Swiss. Siya kasagaran molingkod nga mag-inusara sa tuod sa kahoy ug magkulit sa usa ka butang.

Tawo: “Ikaw maayo nga magkukulit, akong batang lalaki.”

Nahikurat, si Lukas mitan-aw sa palibot. Kini mao ang tigulang nga tawo nga nagpuyo sa iyang payag nga nag-inusara. Didto sa lungsod, ang matag-usa sekretong naghisgot mahitungod kaniya. Apan ang mahigalaong mata sa tawo naghimo kang Lukas sa pagsalig kaniya.

Tawo: “Uban kanako ug ako magpakita kanimo sa akong mga kinulit.”

(tingog sa igot sa pultahan)

Lukas: “Nindot kaayo! Ikaw naghimo niining mga pigurin?”

Tawo: “Sa umaabot nga adlaw ikaw usab magkulit sama niini. Tingali alang sa usa ka higala.”

Lukas: “Wala akoy bisan usa ka higala.”

Tawo: “Ikaw unya mahimong maukiton. Gusto ka ba nga mosulti kanako sa imong problema?”

Lukas: “Si Danny usa ka bakol. Ang matag-usa naghunahuna nga ako nagtuklod kaniya sa walog. Ang matag usa nasilag kanako. Si Annette labawng nasilag kanako. Ug ako nagdumot kaniya.”

Tawo: “Kitang tanan makahimo ug mga sayop sa atong kinabuhi, bisan ako. Ako adunay dako nga utang tungod sa bino ug sugal. Ako nadakpan samtang misulay pagtulis sa banko. Ako miabot sa kataposan sa akong kinaadman.”

Lukas: “Ug mingaw kaayo?”

Tawo: “Ako sa gihapon nag-inusara. Apan sa dihang ako nakagawas sa prisohan, Ako nagsugod sa usa ka bag-ong kinabuhi uban ni Hesus.”

Lukas: “Aduna ka bay mga paryente?”

Tawo: “Ang akong asawa patay na. Ug ang akong duha ka mga anak nga lalaki nagtuo nga ako patay na usab. Ang usa negosyante ug ang laing usa inila nga siruhano. Siya nagtabang sa daghang mga tawo aron makalakaw pag-usab. Karon siya nagpuyo sa hotel diha sa lungsod.”

Nagkagubot ang hunahuna ni Lukas diha sa iyang ulo. Imo bang mahunahuna unsang plano ang naporma sa iyang hunahuna? Ang tawong tigulang nagbutang sa iyang mahigugmaong kamot sa abaga sa batang lalaki.

Tawo: “Lukas, isalig kanako ang imong problema. Dili ba maayo nga ikaw usab makig-estorya kang Ginoong Hesus mahitungod sa imong kasilag ug pangayoon Kaniya nga ipahiluna sa husto ang tanang butang?”

Si Lukas wala maulaw sa dihang midagayday ang mga luha sa iyang nawong. Siya naghangyo kang Ginoong Hesus alang sa kapasayloan. Ang iyang kasingkasing nahinloan gikan sa tanang sala.

Kini dili sayon. Dili lang kang Lukas, apan alang kanimo usab.

Ug si Annette? Kamo makadungog sa daghan pa mahitungod kaniya didto sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, Lukas, tawo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 03:34 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)