STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 119 (Dani fell 3)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

119. Si Danny nahulog 3


Si Lola mitan-aw sa relo sa kusina. Si Danny kinahanglan unta nakauli na sa balay. Siya sa hilom nag-ampo samtang si Annette ug ang iyang amahan mikatkat sa bukid sa pagpangita kaniya.

Amahan: “Danny! Danny, nakadungog ka kanamo?”

Annette: “Papa, si Lukas segurado adunay gihimo uban niini. Akong daganon pagdali ug mangutana kaniya.”

Si Annette midagan sa balay sa silingan ug unya ngadto sa kamalig. Ingon nga kaabtik sama sa ihalas nga iring siya mikatkat sa hagdanan ug milukso kang Lukas, nga naghilak.

Annette: “Asa si Danny? Unsay imong gihimo kaniya?”

Lukas: “Wala ako masayod asa siya. Dili kana akong sayop.”

Annette: “Unsay dili imong sayop? Sultihi ako asa siya o magtawag akog pulis.”

Lukas: “Si Danny patay na.”

Ang nawong ni Annette nangluspad sa dakong kalisang. Unya siya midagan human si Lukas migiya kaniya sa dalama diin si Danny nahulog. Ang amahan nanaog sa iyang kaugalingon diha sa lungag uban sa pisi. Naghigda sa batong tindoganan, siya nakakaplag kang Danny uban sa makalilisang sa natuis nga tiil.

Amahan: “Buhi si Danny! Siya wala gayod mahulog sa ubos ug maanod sa nagkanaas nga suba.”

Si Annette nagtan-aw sa iyang amahan nga misaka pinaagi sa lungag uban kang Danny, ug bisan pa ang iring naluwas.

Ang Ginoo nanalipod sa kinabuhi ni Danny. Apan bisan pa sa maayong pag-atiman sa ospital, siya mahimong makalakaw lamang uban sa sungkod.

Annette: “Si Lukas nakasala!“

Husto kaha si Annette? Siya napungot kang Lukas ug nahimo siyang labaw nga dili malipayon. Diha sa iyang kasingkasing walay dapit alang sa tanang gibasa sa iyang amahan mahitungod sa Bibliya sa gabii. Kini wala mag-interes kaniya nga si Hesus nahigugma sa matag-usa ug nagpasaylo kanato sa atong mga kapungot.

Pasaylo? Dili. Siya gusto nga manimalos.

Usa ka adlaw, si Annette nakadiskubre sa maanindot nga gamayng kabayo nga kinulit diha sa mga ang-ang sa balay sa iyang silingan. Iyang gidayeg ang lambungay ug ang mga siki. Kini maayo kaayo pagkahimo.

Annette: “Ako wala maghunahuna nga si Lukas makahimo niana. Siya segurado nga gusto makadaog sa unang ganti sa paindigay sa eskwelahan. Apan ako mobabag niana.”

(tingog sa kahoy nga nahulog sa yuta, gitumban sa tiil)

Uban sa usa ka laparo iyang gilabay ang buhat sa arte ngadto sa yuta ug gidugmok nga nahimong mga piraso. Adunay dakong kapungot diha sa iyang kasingkasing nga mogawas gayod.

Si Annette nasayod nga ang iyang kadaotan sayop, apan siya naghunahuna: Si Lukas mas grabe pa kay kanako. Sa sekreto, siya nahidalin-as.

Ug ang sunod nga drama mahimong magsulti kaninyo unsa ang nahitabo unya.


Mga Tawo: Tigsaysay, amahan, Annette, Lukas

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 03:31 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)