STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 118 (Sled crash 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

118. Ang balsa nahagsa 2


Dili ba ikaw hinuon mosakay sa eskwelahan sa balsa kay sa mosakay sa bus sa eskwelahan? Si Annette ug si Lukas diha sa Swiss Alps, nagdali ngadto sa walog matag buntag sa ilang balsa. Apan dili magkuyog tungod kay dili sila magkasinabot sa matag-usa. Nganong lisod ang pagsinabtanay? Ug unya kini nahitabo sa Martes. Si Lukas dili gusto nga mahitabo kini. Dili niya kini tinuyo. Samtang nagdagan ang balsa sa iyang katulin, siya mibangga sa balsa ni Annette ug silang duha mitugpa sa kanal.

Annette: “Ikaw dodo! Dili ka mahimong mag-amping? Wala ka bay mga mata diha sa imong ulo?”

Lukas: “Annette, Pasayloa ko. Hulat sa. Ako kang tabangan.”

Annette: “Biyai akong mag-inusara! Ako makabangon nga wala magkinahanglan ug tabang.”

Lukas: “Ayaw kaayo kasuko, ikaw buangbuang nga batang babaye.”

Nagkurog ngadto sa bukog ug uban sa basa nga mga libro, sa Annette miabot nga ulahi kaayo sa tulonghaan.

Magtutudlo: “Annette, unsay nahitabo?”

Annette: “Kini sayop ni Lukas. Siya naghulog kanako sa kanal. Unya siya midagan palayo ug gibiyaan akong nag-inusara.”

Ang matag-usa naluoy kang Annette, ug sila mitutok kang Lukas nga masuk-anon. Walay nasayod bisan usa nga diha sa iyang kasingkasing si Annette sama kadaotan kang Lukas. Ang matag-usa midapig uban sa maanindot nga klasmet nga wala nay inahan.

Ang mga tawo motan-aw sa gawas, apan ang Ginoo nakakita sa atong mga kasingskasing. Usa ka hinay nga tingog nagsulti kang Annette ug Lukas nga ang kapungot sala. Apan walay usa kanila nga gusto mohimo ug unang lakang. Ug ang sitwasyon nahimong mas grabe.

Diha sa tingpamulak human matunaw ang nieve, si Lukas makatagbo kang Danny nga nagdula sa iyang iring sa kilid sa bukid.

Lukas: “Unsay imong gibuhat?”

Danny: “Ako namudyot ug mga bulak alang kang Annette.”

Lukas: “Maayo, maayo, alang kang Annette. Ang imong igsoong babaye bugok!”

Si Lukas mikuha sa crocuses gikan kang Danny, gilabay kini sa yuta ug giyatakyatakan.

Danny: “Ako kang isumbong sa akong Papa.”

Lukas: “Dili, ikaw dili makahimo niana.”

Gikuha ni Lukas ang iring ni Danny ug gihulog sa lawom nga dalama. Unya ang tanang butang nahimong kilat katulin. Si Snow White mikapyot ug si Lukas naghulog kaniya sa bungaw. Si Danny singko anyos pa lang, mikatkat paubos ug human niini, mipadailos ug nahulog sa dalama. Nakalitan, si Lukas mitutok sa ubos pagtan-aw kaniya.

Lukas: “Danny! Danny, buhi ka pa? Tubag!”

Walay tubag. Si Lukas mitan-aw sa palibot niya ug midagan sa balay. Siya nagtago sa kamalig ug nagsigig hilak.

Unsay nahitabo unya? Kamo mahimong makahibalo diha sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, Annette, Lukas, magtutudlo, Danny

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 03:26 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)