STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 123 (The runaway)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

123. Ang mikalagiw


Siya nagdagan sa gamay nga agianan, napandol sa mga bato ug nagaras ang iyang mga bitiis sa tunok.

Onesimo (naghangos): “Kinahanglan ako mopalayo. Gikapoy na ko. Wala akoy pangandoy aron pagtrabaho matag-adlaw. Ako magsugod sa usa ka bag-ong kinabuhi. Halayo, halayo kaayo. Apan ako kinahanglan magmatngon aron dili ako madakpan.”

Silotan ang mga ulipon sa makalilisang kon mokalagiw. Bisan asa sila makadawat sa usa ka marka uban sa usa ka patik gikan sa plantsa sa dapit sa ilang lawas o sila mahimong pagkaon sa mga hayop nga ihalas. Kining lamang nga panghuna-huna naghimo kang Onesimo sa paglayas sa labi pang madali.

Ang iyang ngalan nagpasabot nga, “galamiton”. Ang iyang bang ngalan mihaom ngadto sa usa ka tawo nga nangawat ug unya nanukad?

Siya nagdamgo mahitungod sa usa ka bag-ong kinabuhi didto sa langyaw nga nasod. Siya gusto sa pagtago didto sa Roma. Apan kinsa ang mahimong maghunahuna nga nianang dako nga siyudad, sa kadaghan sa mga tawo, si Onesimo nakaadto sa usa ka higala sa iyang agalon?

Pablo: “Maayo, maayo, ikaw midagan.”

Onesimo: “Ako gustog usa ka butang gikan sa kinabuhi ug dili lang gusto nga usa ka ulipon.”

Pablo: “Ug? Malipayon ka na ba karon uban sa imong bag-ong kinabuhi?”

Onesimo: “Sa pagkatinuod, ako naghunahuna nga kini mahimong usa dakong kalahian. Kon ako lamang wala mokalagiw. Ug unya ania ang isyo uban sa salapi … Ako nagtagna nga ako wala gayod diha sa usa ka daotang paagi.”

Pablo: “Onesimo, ikaw nangita alang sa usa ka bag-ong kinabuhi sa sayop nga dapit.”

Didto sa Roma si Onesimo nakasabot nga ang usa mahimo lamang makakaplag sa bag-ong kinabuhi diha ni Hesus. Kay Siya nagpasaylo sa atong mga sala ug naghimo kanato nga bag-o. Kamo ba usab nangandoy nga mahimong magsugod pag-usab? Si Hesus mahimong maghatag kanimo sa bag-ong kinabuhi. Siya maghatag niini ngadto sa matag-usa nga magsugid sa iyang sala ug magbutang sa ilang pagsalig diha Kaniya.

Si Onesimo midawat niining bag-ong kinabuhi. Apan unsa ang sunod nga lakang.

Pablo: “Ang labing maayong butang nga buhaton mao ang pagbalik sa imong agalon nga si Felimon.”

Onesimo: “Mobalik didto?”

Pablo: “Ayaw kabalaka. Ako magsulat ug usa ka sulat alang kanimo aron ihatag ngadto kaniya. Siya akong higala. Siya nahigugma kang Hesus ug mahimong modawat balik kanimo nga kinabubut-on.”

Ug segurado gayod, si Onesimo mibalik.

Felimon: “Ania ka na usab. Kami nangita kanimo.”

Onesimo: “Ako nagdala niining sulat alang kanimo.”

Felimon: “Minahal kong Felimon, ako nagpadala balik kang Onesimo. Siya nagsugod na sa bag-ong kinabuhi uban ni Hesus. Kung siya nakadaot kanimo sa bisan unsang paagi, ako mahimong mobayad sa bili ug ipahiluna ang mga butang balik sa pagkahan-ay.”

Si Onesimo gidawat pagbalik nga mainiton ug nagpabilin uban kang Felimon nga malipayon. Pinaagi kang Hesus siya adunay usa ka bag-ong kinabuhi diha sa daang dapit.


Mga Tawo: Tigsaysay, Onesimo, Pablo, Felimon

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 03:45 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)