STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 068 (The showdown 1)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

68. Kallpata jap´inapaj 1


Ikay runakuna manchay phatu p’achasniyoj rit’ipi uj ruwasqa automan rijch’asqa rit’ipatata suchunampaj ruwasqapi purejkuna chukurishasqanku. Karu suyukunapi mana kaypi jinallachu rit’ij kasqa á, tukuy timpo mana chulloj rit’i may chhika phatu loma puntaspi kaj kasqa. Chay iskay runakunataj chaypi manchay karusta chay ruwakusqanku autosta alqoswan aysachispa puriykachaj kasqanku á. Manchay sinch’i sonay uyarikusqa, chay rit’ipi purej auto ruwasqata alqos aysasqankutaj ima jina uyarikusqa alqospis phawashankumanña rit’i chhullukiyasqa patata jinapuni. Jinapitaj Coli sutiyojqa ñak’ayllataña uyarisqa, Kupa sutiyoj jampiri runapis uyarillasqataj. Uj sonay chhullunka ukhumampis sat’iykukushankuman jinata jina.

Uj silbajta uyarispa chay runakuna sayaykusqanku. Qara ch’ulusninkuta wasaman lluch’urakuspa, ni jayk’aj kasqan jina: "chhullunka qhaparin". Nimanayta atisqankuchu manchiywanqa, imaraykuchus ajianta chhullunka sonaj uyarikojtinqa, manchay jatuchej rit’i chhullunkas ikhakuyta qallarej kasqa. Chaykunaqa manchay jatuchej kasqankurayku may jina chhullunkiyasqatapis t’unaj kasqa.

(Chasquido de látigo)

Coli: "T’ijuychej, alqetusniy, t’ijuychej atisqaykichejta kantunejman. Chhullunka ikhakuy jamushan. Taripawasunchus chayqa, wañuchiwasun."

Kupa: "Coli, ¿rikunkichu jaqay rit’ipi suchuykachajkunata?"

Coli: "¿Locoyankuchu imataj? Cheqanta rishanku chhulluna suchumushajman."

Kupa: "Willananchej tiyan."

Chay waj rit’ipi suchuykachajkunawan pasanakuspa Kupa sutiyojqa rejsisqa misioneros chay llajtamanta kasqankuta.

Kupaqa mana willasqachu. ¡Paykunata chejnikusqanrayku! paykunata chejnikusqa chanta Jesustapis. Tukuy tiempo chayllamanta parlanku. Kupawan Coliwanqa chayasqanku maypichus mana rit’i ikhakuy taripanannejman.

Kupa: "Aayy salvakunchej."

Coli: "¿Chay ujkunarí?"

Kupa: "¡Wañuchunku arí! kunan Jesúsninku rikuchichun atiynin kanchus chay manchay rit’i ikhakuymanta, Ja, ja..."

Iskayninku uj ch’ujllata jina ruwakusqanku rit’imanta, Kupa sutiyojtaj uj k’ita uywaj qaran oqharisqa.

¿Chay yuraj warmiqa, chay misioneroj warminchu kanman?

Kupa: "Kay qarata cambiayta munani chay escopetatawan."

Mujer: "Mana noqa yachanichu, qosay kutimojtin willasqayku."

Kupa: "Qosayki mana kutimunqañachu."

Mujer: "¿Imarayku qan chayta nishankirí?"

Kupa: "Manchay rit’i chhullunkasqa ikhakuy kashan."

Mujer: "¿Chhullunkasqa rit’i ikhakuy?"

Chay warmiqa manchharispa jatun jatunmanta qhawaykacharpan. Chay jampiri runataj ventanata kicharisqa, tukuytaj uyarisqanku manchayta sonarispa chhullunkasqa rit’i suchurishasqantaqa.

Mujer: "Kupa, chanta ¿imarayku mana nerqankichu mana allin kashasqantari?"

Kupa: "Noqachu willanay kasqa imataj, Jesúsnin yanapachun á – atikojtinqa."

Imanakuyta mana atisqachu chay warmeqa. Jinallapi wasi kinraypi uj versículo bíblicota qhawarisqa: Jesús nin: "Noqaman tukuy atiy qosqa janaj pachapi jallp’apipis, nishan chayta."

Mujer: "¡Jesús atin! ni jayk’aj Pay atipachikunchu nimapi."

Kupa: "Kunan yachakunqa á, qosaykichus kutimonqa chay jina mana allin kaymanta chayqa, noqapis chay Jesuspi creesaj."

Mujer: "Kupa, kutimunqa á, ¡noqa yachani!"

Chay jina sinch’i creeynenqa, ch’inta ruwasqa jampiritaqa. ¿Pitaj atipanqarí, jampiri Kupachu chayri Jesúschu? Qhepan ujchakuyllapiña yachanki.


Personajes: Relator, Kupa, Coli, mujer

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 04:54 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)