STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 048 (Small man – big cheat)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

48. Ang gamay nga tawo – dakog limbong


(Tingog sa usa ka panon sa katawhan)

Saqueo: “Padaplin! Paagia ko!”

Tawo: “Unsay hinungdan sa tanang tinukloray? Nga ang matag-usa makaduol man.”

Saqueo: “Wala akoy nakita bisan unsa.”

Tawo: “Paghilom ug kawala.”

Siya dili makalahos. Ang matag-usa nakaila kaniya, Apan walay usa nga nakagusto kaniya. Siya adunay maanindot nga balay ug ang labing uso nga mga bisti. Siya usa ka mubo, apan adunahan kaayo.

Ang matag usa nakahibalo nga siya wala mokita sa iyang salapi sa matinud-anon. Ang iyang ngalan nagpasabot, “dili sad-an”, apan siya mao ang usa ka daotan, ang gamay nga Saqeo.

Siya mao ang may katungdanan sa pagbantay sa opisina sa buhis sa Jerico. Si bisan kinsa ang adunay mga produkto nga ipasulod aron magbayad sa buhis didto. Si Saqueo wala motuman pinaagi sa mga lagda. Siya mikuha sa daghang salapi sa mga tawo kay siya nagkinahanglan nga aduna gayod. Ang iyang amo diha sa Roma walay gihimo mahitungod niini, mao si Saqueo nakahimo sa bisan unsay iyang gusto. Pinaagi niini, Si Mr. Dili-Sad-an naghimo sa iyang kaugalingon nga sad-an gayod.

Si Saqueo adunay daghang kuwarta, apan dili malipayon. Usa ka adlaw adunay makatandog nga hitabo didto sa Jerico. Si Hesus miadto didto!

Si Saqueo, kining gamay nga tawo dili gusto nga mapakyas ang iyang higayon aron iyang makuha sa pag-ila kang Hesus, apan ang uban mibabag sa iyang panan-aw. Siya mikatkat sa usa ka kahoy – kana usa ka dako nga ideya! Sa madali siya mikatkat. Unsa ang usa ka dako kaayong talan-awon. Si Hesus miabot na! Siya mianha sa duol ug duol pa gyod. Hunahunaa si Saqueo nahibulong: Si Hesus mihonong ilalom niana nga kahoy. Ang kasingkasing ni Saqueo mikusog ug pitik. Si Hesus mihangad. Siya mitutok kaniya diha sa iyang mga mata. Sa unsang paagi Siya nakaila kaniya? Si Hesus miingon ngadto kaniya:

Hesus: “Saqueo, kanaog dayon gikan sa kahoy. Ako moadto sa pagbisita kanimo diha sa inyong balay karon.”

Si Saqueo sa labing madali gihimo kon unsa ang gisulti ni Hesus nga buhaton – siya nanaog gikan sa kahoy. Malipayon siya nga nag-una kang Hesus ngadto sa iyang balay. Apan ang uban masuko mahitungod niini.

Tawo: ”Si Hesus moadto sa iyang balay? Siya ba wala makaila kon unsang matang sa usa ka bilyako siya?

Oo, Si Hesus nasayod niini. Bisan pa niana Siya nahigugma kaniya. Si Saqueo kinahanglan makaila kang Hesus ug mosulti Kaniya mahitungod sa tanan niyang pagkasad-an.“

Saqueo: “Ginoong Hesus, ako nagsaad Kanimo: Ako maghimo sa paghatag sa katunga sa akong bahandi ngadto sa mga kabus. Ug si bisan kinsa ang akong nakawatan, akong iuli kanila ang upat ka pilo.“

Hesus: “Saqueo, karon ikaw naluwas na, kay Ako mianhi aron sa pagpangita ug sa pagluwas niaadtong nahisalaag.”

Si Hesus mahimong moanha ngadto kaninyo, usab. Dapita Siya ngadto sa imong kinabuhi ug sultihi Siya unsa ang nakahasol kanimo. Siya mopahiluna sa imong kinabuhi diha sa han-ay.


Mga Tawo: Tigsaysay, Saqueo, Hesus, tawo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 25, 2017, at 06:55 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)