STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 047 (Arsonist 6)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

47. Ang nagtuyo pagsunog 6


Sa Domingo sa gabii, si TiFam naglingkod sa gawas ug milan-taw samtang ang adlaw misawop luyo sa mga bukid sa Haiti. Siya nalipay kaayo tungod siya bag-ohay lang nga nahimong usa ka anak sa Dios. Ang iyang amahan, ang tambalan, si Orestil, nakuha sa iyang Bibliya ug gigisigisi kini. Apan siya dili gayod makakuha palayo kang Ginoong Hesus, kay Siya anaa man sa iyang kasinkasing, Si TiFam wala masuko sa iyang papa, kinsa naglingkod tabok nga hawanan ug nagpainit sa iyang kaugaingon pinaagi sa kalayo. Siya bisan pa nahigugma kaniya. Nakahibalo ba siya sa bag-o nga piraso sa balita?

TiFam: “Papa, si Victor moabot matag Domingo sa atong barangay aron sa pagwali.”

Orestil: “Dili maayo nga iya kanang buhaton.”

Si Orestil nagbagulbol sa iyang kaugalingon, apan wala niya tugoti nga adunay tulo sa balisbisan sa luyo sa simbahan nianang buntaga. Siya naghunahuna kanunay mahitungod sa mga pulong ni Victor.

Victor: “Si Hesus nagbag-o sa akong kinabuhi. Ako nagpuyo diha sa kahadlok sa mga espiritu ug ako nag-alagad kanila. Apan sa dihang ako nakadungog mahitungod sa gugma sa Dios, ako mituo. Karon Ako malipayon ug nasayod nga si Hesus mao kanunay uban kanako. Wala na ako mag-inusara.”

Si Orestil milakaw paingon sa gamay nga balay nga iyang gitukod alang sa mga espiritu.

Orestil: “Kamo mga espiritu, ipakita kanako ang inyong gahom, Tugoti ang kalayo mahulog sa ilang simbahan ug masunog kini. Kinahanglan ba ako motabang pa sa paghimo niini?”

Diha sa tungang gabii, si Orestil nagpas-an sa usa ka nagsigang kahoy ngadto sa simbahan. Siya nagkatawa ug nagbitbit sa kalayo ngadto sa atop nga dagami.

Sa kalit lang usa ka kamot ang nagbira sa iyang bukton sa luyo. Ang tambalan nahugno.

Orestil: “Victor, diin ka ba gikan?”

Victor: “Si Hesus nagpadala kanako aron ako mahimong mosulti uban kanimo. Siya nahigugma kanimo.”

Orestil: “Mahimo ba siyang mahigugma kanako sa gihapon? Ako nag-alagad sa mga espiritu, ako namakak, ako gusto sa pagpatay kanimo, ug ako gusto nga sunogon ang simbahan. Ako bisan pa nagisi-gisi sa Bibliya ni TiFam. Siya ba sa gihapon mahigugma kanako?”

Victor: “Alang sa matag usa sa atong mga sala Siya namatay didto sa krus. Siya mahimong magpasaylo kanimo.”

Orestil: “Mangayo akog pasaylo alang sa akong nabuhat. Ako gustog kalinaw ug ako gusto nga mahimong anak sa Dios karon.”

Ang tambalan seryoso. Siya nagsunog sa tanang niyang salamangka og karaang mga butang ug nagsugod sa usa ka bag-ong kinabuhi. Ang matag-usa kinsa nakakita sa iyang nagdan-ag nga nawong nalipay. Apan ang usa kinsa nalipay pag-ayo mao si TiFam.

Si Hesus mao ang mananaog, diha sa Haiti ug ang kauban namo. Siya midawat sa matag-usa kinsa moduol ngadto Kaniya ug kinsa gusto nga mahimong anak sa Dios. Alang niadtong tanan nga modawat Kaniya, niadtong mituo diha sa Iyang ngalan, Siya naghatag sa katungod aron mahimong mga anak sa Dios. (Juan 1:12); kini mao ang giingon sa Bibliya.


Mga Tawo: Tigsaysay, Tifam, Orestil, Victor

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 04:20 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)