STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 046 (How to become a child of God 5)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

46. Unsaon nga mahimong anak sa Dios 5


Ang katalagman diha sa Haiti mao ang makalilisang. Human sa unos, dagkong mga bato nga nahulog sa bukid paingon sa walog ug mitabon sa tibuok balangay, ang usa diin si TiFam nagpuyo. Apan ang Dios miluwas sa iyang kinabuhi. Diha sa misyon sa ospital si Tifam dali nga naayo. Ang mga nars gusto kang TiFam ug nalipay mahitungod sa iyang maayong pag-uswag.

Nars: “TiFam, maayo ka na karon. Buot ka ba nga makakat-on sa pagbasa ug pagsulat?”

TiFam: “Oo, gusto ako. Apan ako mahadlok nianang libro.”

Nars: “Dili kinahanglan nga ikaw mahadlok sa Bibliya. Dinhi niini atong mabasa nga si Hesus nahigugma sa mga bata.”

Human niana, si TiFam miadto adlaw-adlaw ngadto sa tulonghaan sa misyon. Diha sa klase sa relihiyon siya nagsampong sa iyang mga dalunggan, apan usahay siya mamati og gamay lang. Siya dili makasabot kon unsa ang gipasabot sa “anak sa Dios”. Siya dali nga mikuha sa anting-anting nga iyang gibitay sa iyang liog. Usa sa mga batang babaye mikatawa kaniya. Si TiFam nahadlok ug mihilak samtang siya midagan gikan sa lawak sa tulonghaan.

Nars: “TiFam, nganong naghilak ka?”

TiFam: “Wala ako makasabot niini. Sa unsang paagi ako mahimong anak sa Dios?”

Nars: “Diha sa Bibliya kini nag-ingon nga si bisan kinsa ang motuo diha ni Hesus ug maghangyo Kaniya nga mahimong Ginoong sa iyang kinabuhi, unya ang tawo mahimong usa ka anak sa Dios.”

TiFam: “Ang akong amahan mosilot kanako kon akong buhaton kana. Ako nahadkok.”

Nars: “Mag-ampo kita alang kaniya nga siya, usab, motuo diha sa Anak sa Dios usa ka adlaw.”

TiFam: “Ginoong Hesus, ako mituo diha kanimo. Pasayloa ako sa akong mga sala ug sulod nganhi sa akong kinabuhi.”

Nars: “Karon ikaw anak na sa Dios. Ug si Hesus kanunay mag-uban kanimo.”

TiFam (Malipayon): “Ako anak sa Dios!”

Human sa pipila ka panahon, ang iyang amahan miabot aron sa pagkuha kaniya. Siya gihatagan og usa ka Bibliya ingon nga usa ka gasa sa pag-pauli. Ang iyang amahan mitutok kaniya nga matahapon ug nagpabiling hilom hangtod sila nakabalik sa balay.

Orestil: “Mituo ka ba usab diha niining Hesus?”

TiFam: “Oo, papa, ako anak sa Dios. Palihug dawat kang Hesus sa imong kinabuhi, usab. Diha sa Bibliya kini nag-ingon nga sa dihang ikaw maghimo niini, ikaw mahimong anak sa Dios.”

Si TiFam wala magpadayon sa unahan. Ang iyang amahan mikuha sa Bibliya sa iyang kamot, gigisi kini ngadto sa libo nga mga bahin, ug gipalupad diha sa hangin. Ug unya?

Ang sunod nga drama mahimong magsulti kon unsa ang nahitabo.


Mga Tawo: Tigsaysay, Nars (gikan sa estasyonan sa misyon), TiFam, Orestil

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:51 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)