STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 144 (Totally in love 5)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

144. Nahigugma kayod 5


Masulob-on si Hudson nga nagsira sa pultahan. Siya kinahanglan mobiya sa iyang mga higala sa isla sa Tsung Ming tungod sa kasina sa mga tawo nga nagsultig daotan mahitungod kaniya ngadto sa taas nga ang-ang sa burukrata.

Siya wala makasabot niana.

Apan ang Ginoo wala mobiya kaniya. Siya bisan pa makahimo sa maayo gikan sa daotan.

Ang iyang bag-ong adres diha sa Bridge Street diha sa lungsod sa Ningpo. Siya malipayong nagtudlo didto sa mga Intsek mahitungod kang Hesus, ang Manluluwas usab.

Ang Ginoo namuhat sa tanang butang. Apan ang labing maayo moabot pa! Mas maayo moingon, ang labing maayong tawo. Ang sunod nga pultahan mao ang usa ka tulonghaan sa misyonaryo. Usa ka babaye gikan sa Englatera nagtudlo didto.

Si Hudson nahigugma uban sa malipayong magtutudlo, ug siya uban kaniya. Si Hudson gusto sa pakigminyo kang Maria, apan siya adunay isugid nga usa ka butang una ngadto kaniya.

H. T.: “Maria, ako magsulti kanimo sa usa ka butang. Ako dili adunahan nga tawo. Sa dihang ako adunay kinahanglan, unya ako mangayo kang Hesus aron matagbo kini ug mosalig Kaniya sa pag-atiman kanako. Wala akoy daghang salapi, apan bisan pa niana, makigminyo ka ba kanako?”

Maria: “Oo! Ug unya kita mag-uban sa pagsalig Kaniya. Wala kitay daghang kinahanglan. Ang labing maayong butang nga atong naangkon mao si Hesus.”

Daghang mga higala mitambong sa kasal.

Ang labing maayo ihatag sa Ginoo sa matag-tawo nga nahigugma Kaniya. Siya nagsaad niini, ug siya motuman sa Iyang Pulong. Maoy hinungdan nga si Hudson ug si Maria naghatag sa ilang mga kinabuhi.

Si Hudson nag-atiman alang sa masakiton ug nagwali, usab. Si Maria nagtudlo sa daghang mga batang lalaki ug mga batang babaye mahitungod kang Ginoong Hesus. Ug sila naghatag sa pagkaon sa mga kabos.

Si Hudson ug si Maria wala gayod makulangi sa trabaho. Sila malipayon sa dihang ang Intsek motuo diha kang Hesus.

Matag gabii ang mga kampana mobagting ingon nga imbitasyon aron moduol sa serbisyo.

Si Ni, ang nagsimba ug dios-dios, nakadungog sa malipayong panag-awit ug mitambong usab. Alang sa unang higayon sa iyang kinabuhi siya nakadungog nga si Hesus mao ang bugtong dalan ngadto sa Ginoo.

Ni: “Mr. Taylor, sa taas nga panahon ako nangita sa kamatuoran. Si Hesus mao ang kamatuoran. Ako mituo diha Kaniya. Pila ka mga katuigan kamo nga mga taga Englatera nasayod sa kamatuoran?“

H. T.: “Mga usa ka gatos ka mga katuigan.”

Ni: “Unsa??? Ana ka taas??? Nganong walay usa nga sayo mianhi aron sa pagsulti kanamo dinhi?”

Kining pangutana nagbalikbalik sa huna-huna ni Hudson. Siya naghuna-huna mahitungod sa minilyon nga mga Intsek nga wala pa makahibalo sa kamatuoran – ug siya nagtrabaho pag-ayo hangtod siya nasakit. Unya, wala mapakyas, siya kinahanglan mobalik sa Englatera aron maayo.

Ang Ginoo ba usab makabuhat sa tanang butang alang sa labing maayo sa dihang ang usa ka tawo masakit?

Hinumdumi sa pagpamati! Inyong madunggan ang tubag sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, Hudson Taylor, Maria, Ni

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 08:53 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)