STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 134 (STOP 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

134. HUNONG 2


Batang babaye: “Ang tulonghaan sa kinabuhi unang bahin. Karon atong tan-awon ang signal sa paghunong!”

(masaba nga tingog sa trapiko)

Batang lalaki: “Nabuang na siya? Siya nagpadagan sa kusog kaayo bisan pa hunong ang signal.”

Batang babaye: “Tingali siya nagdali.”

Diha sa Bibliya atong mabasa mahitungod sa usa ka tawo nga nagdali usab. Siya dili matagna. Ang matag-usa nahadlok kaniya. Siya adunay mga ideya sa pagpatay. Ang inosenteng mga tawo nag-antos.

Saulo: “Atong walaon ang matag Kristohanon. Ang matag-usa ka tawo nga moingon nga si Hesus mao ang Anak sa Dios. Mangadto kita ngadto sa Damascus.”

Siya gusto sa pagdakop sa mga lalaki ug mga babaye. Ang Labawng Pari naghatag kaniya sa berde nga kahayag sa pagbuhat niini.

(tingog sa tunob) Si Pablo naglakaw sa labaw pa kakusog. Apan sa kalit lang siya mihunong. Usa ka kahayag midan-ag sa iyang palibot.

Hesus: “Saulo! Saulo! Nganong gilutos mo Ako?”

Saulo: “Ginoo, kinsa ka?”

Hesus: “Ako si Hesus, nga imong gilutos. Tindog. Lakaw ngadto sa Damascus, ug didto imong makita unsay Akong gusto ipabuhat kanimo.”

Ang mga tawo nga kaubanan ni Saulo nakadungog sa tingog usab, apan sila walay bisan usa nga nakita.

Sa dihang sa Saulo mibarog, siya nabuta. Ang iyang mga kaubanan nag-giya kaniya ngadto sa siyudad.

Si Hesus nagpahunong kang Saulo. Unya siya makaamgo nga ang iyang kinabuhi nagpadulong sa sayop nga dalan. Siya naghunahuna nga siya nahisakop ngadto sa Dios. Apan kana dili tinuod! Kong wala si Hesus, kitang tanan naa sa sayop nga dalan sa kinabuhi. Naa kita sa dalan nga dili paingon sa langit. Kini mao ang usa delikadong dalan. Maong hinungdan nga gipahunong ni Hesus si Saulo ug daghang lain usab.

Batang babaye: “Ako wala gayod makakita sa usa ka kahayag.”

Ang “hunong nga mga ilhananan” sa Ginoo mahimong lahi sa paglantaw alang sa matag tawo.

Batang lalakii: “Kini mahimong usa ka aksidente o usa ka sakit, pananglitan lang. Sama sa unsa kini alang kanimo?”

Ang akong “ilhanan sa paghunong” mao ang wali. Ang Ginoo usab mogamit sa mga tawo aron mahimong ilhanan sa paghunong alang sa uban.

Batang babaye: “Ug unya unsay nahitabo ngadto kang Saulo?”

Siya nagsugid nga siya naa sa sayop nga dalan ug unya siya nag-ampo. Human sa tulo ka adlaw, usa ka tawo miabot sa pagbisita kaniya.

Ananias: “Minahal kong igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nagpadala kanako nganhi kanimo aron ikaw mahimong makakita pag-usab. Mapuno ka sa Balaang Espiritu, nga maghatag kanimo ug kusog alang sa imong panaw sa kinabuhi.”

Sa mao gayong higayon, si Saulo nakakita pag-usab.

Batang lalaki: “Ug unya?”

Ang mga Kristohanon nga gusto niyang patyon nahimo niyang suod nga mga higala. Ug sila migiya sa lain pang daghan ngadto kang Hesus ug gipakita kanila ang dalan.


Mga Tawo: Tigsaysay, batang babaye, batang lalaki, Saulo, Hesus, Ananias

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 01:08 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)