STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 133 (School of life 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

133. Tulunghaan sa kinabuhi 1


Pag-abi-abi ngadto sa tulonghaan sa kinabuhi! Kini maayo kaayo nga kamo miuban kanamo.

Batang babaye: “Apil kanamo, kini paglingaw-lingaw lang.”

(tingog sakasaba sa dalan: mga ligid mitig-ik, mga sakyanan miandar, mga kampanilya sa biseklita nagbagting … )

Batang lalaki ug batang babaye nagpuli-puli: “Padulong sa tuo nga dalan - Dili mo - parking - Delikado nga mga kurba - Pula ug puti nga mga bangkaw - Asa na ko? Asa ako paingon? - Hunong nga signal - Pagbantay: danlog nga yelo.”

Daghan kaayong mga ilhanan - ug sila nagkalainlain. Ang signal sa trapiko sa kilid sa dalan mahinungdanon kaayo. Sila wala diha aron sa pagpugong kaninyo o maglanggan kaninyo, apan aron sa pagpanalipod kaninyo ug dad-on kamo sa inyong destinasyon.

Diha sa Bibliya, Ang Ginoo nagbutang ug mga ilhanan alang sa inyong panaw sa kinabuhi. Siya dili gusto mohasol kanato uban sa Iyang mga sugo, apan aron sa pagpanalipod sa atong mga kinabuhi. Si bisan kinsa ang magpabilin pinaagi sa Iyang mga balaod mahimong makaabot sa iyang kataposang panaw.

Batang babaye: “Apil kanamo sa tulonghaan sa kinabuhi.”

Batang lalaki: “Ako segurado nga kamo makapaasar sa pasulit.”

Ang panaw pinaagi sa kinabuhing mahinamon.

Adunay duha ka mga dalan, apan kita makapili lamang ug usa kanila. Ang Bibliya sama sa usa ka mapa sa dalan. Kini magpakita kanato unsang dalana kita mosubay.

Magbabasa: “Sulod pinaagi sa ganghaan nga masigpit. Kay halapad ang ganghaan padulong sa kalaglagan. Daghan ang mopili sa pag-adto nianang dalana. Apan ang ganghaan masigpit ug ang dalan tul-id padulong sa kinabuhing walay kataposan. Pipila lamang ang mopili sa pag-adto nianang dalana.”

Ang Bibliya sama sa usa giya nga poste. Kini nagpakita kanato nga si Hesu-Kristo mao ang bugtong Dalan ngadto sa Dios.

Magbabasa: “Si Hesus miingon: Ako ang Dalan ug ang Kamatuoran ug ang Kinabuhi, walay makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi kanako.” (Juan 14:6)

Sa dihang ang panaw sa atong kinabuhi nagdala kanato sa mga problema, sama kon kita moagi sa usa ka mangitngit nga tanel ug dili nato makita ang agianan sa pag-gawas, unya kita mahimong molantaw ngadto sa Bibliya, kay kini sama sa usa ka kahayag, sama sa usa ka maayong hayag kaayo nga suga.

Ug ang Ginoong Hesus mao ang labing maayong magtutudlo diha sa atong tulonghaan sa kinabuhi. Siya mahimong mouban kanimo ug dili mobiya kanimo nga mag-inusara. Kini Iyang gisaad.

Magbabasa: “Tawag kanako sa adlaw sa kasamok; Ako magluwas kanimo, ug ikaw magpasidungog Kanako.” (Salmo 50:15)

Ang pag-ampo mao ang labing maayong pillion sa emerhensya. Sulayi kini!

Ako maghinaot kanimo sa usa ka maayong biyahe sa imong panaw sa kinabuhi.

HUNONG! Sa sunod nga drama ang panaw magpadayon.


Mga Tawo: Tigsaysay, batang babaye, batang lalaki, magbabasa

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 01:07 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)