STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 135 (The schedule 3)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

135. Ang iskedyul 3


(tingog sa kasaba sa trapiko)

Batang lalaki: “Tulongahaan sa kinabuhi ikaduhang bahin: ang ticket.”

(tingog sa mga trumpeta sa kadaogan)

Ang kadaugan gisaulog. Dili mga hinagiban apan ang Ginoo naghimo sa mga pader sa siyudad nga malumpag sa dihang sila mihuyop sa ilang mga budyong.

Uban sa Ginoo sa ilang kilid, ang mga Israelitas sa dili madugay makabuntog sa tibuok yuta. Nagsaulog ang mga mananaug. Apan usa ka tawo sekretong nangubit paingon sa iyang balong-balong. Sama gayod sa usa ka masinupakong trapiko, siya mituyo sa paglakaw batok sa dili pagpangawat nga sinyales sa Dios.

Ang Dios nag-ingon: “Ayaw kahadlok. Inyo na ang siyudad. Apan sunda ang Akong sugo: Walay usa nga mokuha sa bisan unsa alang sa iyang kaugalingon gikan sa inagaw.”

Ang Dios kanunay mobuhat sa Iyang gisulti sa dihang Siya musugo ug usa ka butang. Apan si Acan dili seryoso Kaniya.

Acan: “Unsay akong nakita sa ilalom sa tinumpag sa Jerico? Usa ka matahom nga kupo sa Babilonya! Bulawan ug salapi! Dili mahimong akong biyaan kini dinhi. Walay usa nga nakakita kanako sa pagkuha niini.”

Walay kontrol sa radar nga makahibalo sa iyang mga lihok, apan ang video kamera sa Dios nakakita niining tanan. Ang mata sa Ginoo nagsunod kang Achan bisan pa sa iyang balong-balong diin iyang gilubong ang bahandi.

Ug unya buntongon ang sunod nga siyudad. Ang mga espiya nagdala ug maayong balita pagbalik.

Espiya: “Josue, Ang Ai usa ka gamay nga siyudad. Sayon kini nga makuha sa Tres mil ka mga sundalo.”

Apan sila miabot balik nga napilde. Ang trantaysais ka mga tawo namatay sa panahon sa ilang pag-ikyas palayo sa siyudad. Si Josue mihilak ngadto sa Ginoo.

Josue: “O Ginoo, Nganong nahitabo man kini? Nganong wala Mo kami tabangi?”

Ang Ginoo mitubag sa iyang pangutana.

Ginoo: “Kamo adunay sayop. Dunay usa nga nangawat. Himoa kining husto ug unya Ako motabang kaninyo.”

Unya ang tanang butang nadayag. Si Acan miangkon nga siya nangawat.

Usa ka tawo nakasala ug ang uban kinahanglan mag-antos. Kini nahitabo, Sa dihang usa ka tawo nagmaneho sa pula nga signal ug nabanggaan ang usa ka tawo ug namatay kini.

Ang mga masinupakon sa trapiko kinahanglan magbayad. Apan kita dili makabayad sa Dios ug kuwarta. Ang matarong nga Dios nagkinahanglan sa silot nga kamatayon gikan niadtong misupak sa Iyang mga sugo.

Si Acan namatay pinaagi sa pagbato didto sa Walog sa Kasamok.

Karon pamati pag-aayo! Ang matarong nga Dios mao ang Dios sa gugma usab. Ang silot diin ikaw ug ako nakaangkon gibayran pinaagi kang Hesus sa dihang Siya namatay didto sa krus. Kon ikaw motuo diha kang Hesus, kinsa namatay alang kanimo ug nabanhaw pag-usab, unya ang Ginoo mahimong mogisi sa imong “ticket”.


Mga Tawo: Tigsaysay, batang lalaki, tingog sa Dios, Acan, espiya, Josue

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 22, 2022, at 04:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)