STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 058 (God puts everything right 6)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

58. Ang Ginoo nagpahimutang sa tanang butang sa husto 6


Unsa ka mahinamon nga adlaw! Ang mga igsoon ni Jose naghimo sa ikaduhang biyahe paingon sa Ehipto aron sa pagpalit sa pagkaon. Sila wala makahibalo nga ang ilang igsoon mao ang IKA-DUHANG gamhanan diha sa yuta, usa ka adlaw sila nagbaligya ingon nga ulipon baynte ka tuig ang milabay tungod nasina sila kaniya.

Si Jose nagmando sa pag-andam og usa ka pista. Ang han-ay sa lingkoranan tukma gayod sama sa balay. Katingad-an,ang mga igsoon naghunahuna. Sila nalipay sa dihang sila sa kataposan padulong sa balay uban sa mga sako nga puno sa pagkaon. Apan sa wala pa sila makapalayo pag-ayo.

Alagad: “Hunong! Ayaw paglihok! Inyong gikawat ang kopa nga plata sa akong agalon.”

Igsoon: “Wala, kami wala mangawat bisan unsa. Tan-awa sa inyong kaugalingon.”

Ang alagad nagsusi pinagi sa tanang butang. Ang kataposang sako nga iyang giablihan mao kang Benjamin.

Alagad: “Nia ra ang kawatan.Ang matag-usa mobalik. Ug kamo magpabilin dinhi ingon nga ulipon.”

Gidala sila sa atubangan ni Jose. Silang tanan miyukbo sa iyang atubangan nga nagkurog. Siya nagmando sa usa ka tawo sa pagbutang sa kopa ngadto sa usa sa mga sako aron sa pagsulay sa iyang mga igsoon. Buot ba sila nga hiniusang magkasuod o daotan gihapon ang ilang kasingkasing? Si Jose masuk-anong misulti ngadto kanila.

Jose: “Nganong inyo kining gibuhat? Ang kawatan mahimong magpabilin dinhi ingon nga akong ulipon.”

Unya si Juda misulti.

Igsoon: “Palihug tugoti si Benjamin nga mopauli ug himoa ako ingon nga imong ulipon puli kaniya. Basin ang among amahan mamatay sa kaguol.”

Jose: “Wala ba kamo makaila kanako? Ako si Jose, ang inyong igsoon.”

Sila wala makatingog. Ug si Jose mihilak sa kalipay ug migakos kanila.

Jose: “Ang Dios nagpadala kanako sa Ehipto aron kamo mahimong magpabiling buhi. Lakaw ug kuhaa ang atong amahan ug ang inyong mga pamilya. Lima pa ka tuig ang gutom nga moabot, apan ako mag-atiman kaninyo.”

Siya naghatag kanila sa daghang mga gasa aron dad-on balik sa balay.

Ang ilang amahan nalipay kaayo sa dihang siya nakadungog nga buhi si Jose. Ug sa wala madugay human niadto, sitenta ka mga tawo nagdala uban sa ilang mga kabtangan ngadto sa pinakamaayong bahin sa Ehipto. Unsa nga celebrasyon! Human sa baynte ka tuig si Jose nakakita sa iyang amahan pag-usab. Ang Ginoo naghimo sa tanang butang ngadto sa maayo. Ug ang mga igsoon nagsugid sa ilang sayop nga binuhatan.

Igsoon: “Pasayloa kami sa among gihimo kanimo, Jose. Pasayloa kami.”

Jose: “Ako nagpasaylo kaninyo. Daotan ang inyong tumong, apan ang Dios naghimo niini nga maayo.”

Ang Ginoo naghimo sa tanang butang sa palibot alang sa kaayohan. Kini iyang plano aron tipigan ang iyang katawhan aron mabuhi.


Mga tawo: Tigsaysay, alagad Jose, igsoon

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 04:16 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)