STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 059 (Tears on Christmas 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

59. Mga luha sa Pasko 1


Diha sa Kristohanong tulongaan adunay nagpuyo og ang matag-usa nag-andam sa pagbiya. Si Turea naglantaw sa unahan sa iyang bakasyon sa pasko. Ang iyang amahan nagkuha kaniya. Kini usa ka taas nga pagmaneho paingon sa balay. Si Turea naghunahuna mahitungod sa daghang mga butang.

Turea: “Amahan, makaila kaha si Rachede kanako pag-usab? Kamusta na man si Hassan?”

Si Turea malipayon mahitungod sa pagtan-aw sa iyang mga igsoon, ang iyang iring ug ang mga kanding.

Sa dihang sila miabot sa ilang balangay, sila nakakita sa kahayag sa kandila diha sa mga bintana. Sa gawas ang mga nagsiga nga mga buyog naglupad sa palibot. Ug ang mga batang babaye nga nagkalos ug tubig gikan sa atabay misinggit.

Mga batang babaye: “Hallo, Turea! Kami nalipay nga ikaw nakabalik. Komusta ka na? Mahimo bang sultihan mo kami mahitungod sa imong pag-eskwela?”

Turea: “Oo. Apan ugma na. Gabii na kaayo. Anhi ug bisita kanako.”

Ang iyang inahan naghimo kang Turea sa paboritong pagkaon. Adunay daghan nga isulti. Bisan si Turea nawala sa taas nga panahon, kini sama gihapon sa naandan. Apan adunay usa ka butang nga lahi! Siya namalandong mahitungod niini sa dihang siya naghigda sa banig aron matulog.

Kini Pasko na. Walay usa sa balangay nga nahimong magsaulog. Si Turea mao ang usa lamang nga nahigugma ni Hesus. Siya gusto sa pagsaulog, apan siya dili makahibalo kon unsaon.

Turea: “Ako adunay ideya. Ugma ako mobangon sa sayo kaayo ug magbasa sa Biblia.”

Ug iyang gihimo. Siya milakaw gawas sa balay ug mikatkat sa bungtod. Siya milingkod didto nga nag-inusara ug nagbasa mahitungod kang Maria, Jose ug ang bata nga si Hesus.

Turea: “Si Hesus mianhi, apan ang iyang mga katawhan wala modawat kaniya. Ang mga pultahan didto sa Bethlehem sirado kaniadto kang Ginoong Hesus, karon ang mga kasingkasing sirado.”

Sa dihang si Turea napulo na ka tuig ang panuigon siya naghangyo kang Hesus ngadto sa iyang kinabuhi ug misalig Kaniya ingon nga Ginoo ug Manluluwas.

Hassan: “Turea, nangita ko nimo. Unsay imong gibasa?”

Mahimo ba ang iyang igsoon mosulti alang kaniya kon siya mosulti kaniya sa usa ka sugilanon sa Biblia? Kini mahimong adunay makalilisang nga mga sangputanan alang kaniya. Apan siya naghimo niini. Sa tibuok kalibotan ang mga kampana nagbagting sa Pasko, ug sa samang panahon ang usa ka batang lalaki nakadungog sa sugilanon mahitungod ni Hesus sa unang higayon.

Ang adlaw sa Pasko nagsugod nga maanindot kaayo, apan sa kataposan sa adlaw, mahimong adunay mga luha. Ngano man? Ako magsulti kaninyo sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, batang babaye, Turea, Hassan

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 04:19 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)