STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 017 (So courageous 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

17. Maisugon kaayo 2


Ang ulan mibuhagay sa ubos. Kahibulongan! Diha sa pipila ka mga adlaw, ang tanaman, ug ang uma ug ang parke naulian gikan sa huwaw.

Kinsa ang nagpadala sa ulan sa hustong panahon? Kinsa ang nagtipig sa tanang butang nga buhi?

Diha sa Israel adunay usa ka panahon diin hapit ang tanan nakalimot nga adunay usa lamang ka Dios ang anaa, ug Siya mao ang usa nga naghatag sa ulan ug ang kahayag sa adlaw. Ang mga tawo naghimo ug mga diosdios gikan sa kahoy ug bato. Usa niining mga diosdios ginganlag Baal, ug sila mituo nga sila buot modawat sa lugas, bunga ug daghan pang panon sa karnero gikan niining patay nga lawas.

Ang usa nga responsable alang niining sayop nga pagtuo mao si Haring Ahab.

Kining tanan nagsugod sa dihang siya nagminyo sa sayop nga babaye. Si Isabel siya miabot gikan sa usa ka yuta diin walay usa nga nakaila sa tinuod nga Dios. Siya nagdala sa iyang relihiyon, ang pagsimba kang Baal, uban kaniya sa Israel.

Si Haring Ahab mitugot sa iyang kaugalingon nga magkombinsir sa pagsimba kang Baal usab, ug ang tibuok nasod mikuyog subay uban niini.

Dili, dili tanan. Si Elias wala. Siya nahisakop ngadto sa nabiling matinud-anon ngadto sa Dios. Usa ka adlaw siya nag-ampo:

Elias: “O Ginoo, palihog ayaw ipaulan alang sa tulo ka tuig, aron kining tibuok nasod mahimong moila nga Ikaw mao ang bugtong Dios kinsa mahimong maghatag sa ulan ug hinungdan sa mga butang aron motubo.”

Si Elias kombinsido nga ang Ginoo buot magpakita sa matag-usa nga Siya lamang ang Ginoo. Sa madali, si Elias miduol sa palasyo sa Hari. Sa walay pananghid siya milakaw pinaagi sa dalan tigumanan hangtod siya miabot sa lawak sa trono, diin diha naglingkod si Haring Ahab.

Sa walay kahadlok siya mitindog sa atubangan sa Hari ug miingon:

Elias: “Haring Ahab, ingon tinuod nga ang Dios buhi, diha sa sunod nga tulo ka tuig kini dili mag-ulan bisan usa ka tulo. Pinaagi niini ikaw mahimong makahibalo adunay usa lamang ang Dios nga buhi.”

Ug sa wala pa si Ahab makasulti ug usa ka pulong, si Elias nawala. Ug unya?

Kamo mahimong makadungog unsa ang sunod nga hitabo kon kamo mamati ngadto sa sunod nga drama.


Mga tawo: Tigsaysay, Elias

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:43 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)