STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 018 (Breakfast per airmail 3)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

18. Pamahaw matag dala sa eroplano 3


Uban sa nagdali nga mga tikang si Elias mibiya sa palasyo sa Hari. Usa ka butang ang klaro: siya dili makahimo kay Siya wala mahadlok tungod kay nasayod siya nga ang Dios mao ang matinud-anon ug dili mobiya og mag-usik sa bisan unsang panahon alang niining walay dios nga Hari nga buot mohimo sa tanang butang diha sa iyang gahom aron sa pagpatay kang Elias. Ang Ginoo klaro nagsulti ngadto sa Propeta.

Ginoo: “Elias, lakaw dering dapita ug adto sa Sidlakan ug tago sa Sapa sa Cherith. Didto ikaw mahimong makainom gikan sa sapa ug Ako mohatag sa pagkaon alang nimo.”

Nakahibalo ba kamo sa unsang paagi ang Ginoo nagbuhat niana?

Siya nagpadala sa mga uwak ug nagdalag karne ug tinapay ngadto kang Elias. Kini kahibulongang butang apan tinuod nga nahitabo: Gidala sa Dios ang pagkaon matag adlaw “pinaagi sa eroplano” alang sa pamahaw ug panihapon ni Elias.

Ang Dios matinud-anon. Ang tanang butang nga gikinahanglan sa Iyang alagad, ang Dios naghatag kainya. Usa ka dapit nga tagoanan, adunay pagkaon ug ilimnon.

Daghang mga tawo adunay lisod nga mga kinabuhi kaniadto. Walay ulan, walay ani, ug walay pagkaon nga makaon. Sa kataposan bisan ang Sapa sa Cherith mihubas. Sa dihang kini nahitabo, Ang Ginoo nagpakita kang Elias sa laing paagi ngadto sa Sarepat, diin kini mao ang tabok nga utlanan.

Sa pagsulod ngadto sa siyudad siya nangutana sa usa ka babaye:

Elias: “Hatagi ako ug usa ka baso nga tubig ug usa ka piraso nga tinapay.”

Ang babaye, masulob-on nga mitutok kaniya ug miingon uban sa usa ka kapoy nga tingog:

Babaye: “Wala na akoy bisan unsa pa nga mga pundo nga pagkaon. Usa lamang ka komkom nga harina mao ra gihapon ang anaa sa panaksan, ug sa diha sa banga adunay duha lamang ka mga tulo sa lana. Mao ra kana ang ania kanako. Karon na, ako magluto alang sa akong anak ug sa akong kaugalingon aron mokaon. Kini igo alang sa usa pa ka kan-anan, apan pagkahuman niini … kami mamatay.”

Elias: “Ayaw kahadlok! Ang Dios nagpadala kanako nganha kanimo. Siya miingon nga ang imong harina dili maubos ug ang imong banga dili mahubsan hangtod mahuman ang hulaw.”

Ang Ginoo matinud-anon! Bisan unsa ang Iyang mga saad mahimong kanunay mahitabo.

Ang harina wala maubos, ang banga sa lana wala mahubsi bisan pa ang babaye mogamit ka duha sa matag adlaw aron magluto aron kaonon. Ang propeta nga si Elias, ang babaye ug ang iyang anak adunay igo nga pagkaon. Dili ba kini kahibulongan!

Ang Ginoo matinud-anon! Kamo makahimo kanunay sa pagsalig Kaniya!


Mga Tawo: Tigsaysay, Ginoo, Elias, babaye

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:45 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)