STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 019 (Who is the true God 4)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

19. Kinsa ang tinuod nga Ginoo 4


Si Haring Ahab nasuko kang Elias.

Ahab: “Kining Propeta mao ang gibasol alang sa kamatuoran nga kini wala moulan sa taas nga panahon.”

Si Ahab nagyawyaw. Nakalimot ba siya nga ang dako nga hulaw nahitabo lamang tungod siya adunay pagbiya sa Dios?

Tulo ka tuig ang milabay. Tulo ka tuig nga walay bisan usa ka tulo sa ulan. Ug unya si Elias miadto ngadto kang Haring Ahab.

Elias: “Haring Ahab, kon gusto ka nga moulan pagbalik, unya tigoma ang tibuok nasod ug ang tanan nga mga kaparian kinsa nagsimba kang Baal; kita magtagbo sa Bukid sa Carmel. Didto atong makita kon kinsa ang tinuod nga Ginoo: ang GINOO ba o si Baal.”

Si Ahab mituman kang Elias.

Sa sunod buntag, ang tibuok nasod mikatkat ngadto sa tumoy sa bukid. Unsa ang mahimong mahitabo? Si Elias mitawag ngadto sa panon sa katawhan:

Elias: “Hangtod kanus-a mahimong magduha-duha kamo, atras ug abante? Desisyon karon kinsa ang inyong alagaran: Ang Dios nga GINOO – o si Baal.”

Ang nasod nagpakahilom. Sila naglantaw lang samtang si Elias nagtukod sa usa ka halaran ug nagbutang sa usa ka halad sakripisyo nga mananap niini. Ang mga pari ni Baal nagbuhat sa samang butang.

Elias: “Paghulat! Ayaw pagdagkot sa kalayo! Ang matag-usa mag-ampo sa iyang Dios. Ug ang Dios kinsa motugot sa kalayo sa pag-ulan gikan sa langit mao ang tinuod nga Dios.”

Sa labing madali ang mga sumusunod ni Baal nagsugod sa pagtawag ngadto kaniya. Alang sa mga oras ug mga oras. Apan sila wala makakuha sa tubag gikan sa langit. Si Elias mihimo kanila nga kataw-anan:

Elias: “Ha. Kinahanglan adunay kusog nga pagtawag. Tingali ang inyong dios nakatulog o tingali nagbakasyon!”

Kini nahimong hilom kaayo sa dihang si Elias nagbubo sa tubig sa iyang halaran ug sa ibabaw sa kahoy. Basa ang mga kahoy ug kini dili mosiga, di ba?

Uban sa usa ka kusog nga tingog ug uban sa bug-os niyang kasingkasing, si Elias nag-ampo:

Elias: “Ginoong Dios, ipakita sa imong mga katawhan karon nga Ikaw mao ang Ginoo sa Israel ug Ako ang Imong ulipon.”

Wow! Sa kalit lang ang kalayo nahulog gikan sa langit ug misunog sa halad, sa kahoy, ug sa mga bato ug bisan sa tubig! Ang tanang butang nasunog ug nagsiga. Nakurat, ang mga tawo nagduko uban sa ilang mga nawong ngadto sa yuta ug nagdungan sa paghilak.

Nasod: “Ang GINOO mao ang Dios! Ang GINOO mao ang Dios!”

Karon ang mga tawo kombinsido, ug ang mga pari ni Baal midawat sa ilang matarong nga ganti, ug silang tanan kinahanglan nga pat-yon.

Ang GINOO mao ang Dios! Sa makausa pang panahon si Elias nag-ampo ngadto Kaniya ug unya mangitngit ang mga panganod mihuyop.

Ang unang mga tulo nahulog. Ang buhing Dios lamang ang hinungdan niini aron moulan pag-usab.


Mga tawo: Tigsaysay, Ahab, Elias, nasod

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:46 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)