STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Serbian":

Home -- Serbian -- Perform a PLAY -- 019 (Who is the true God 4)

Previous Piece -- Next Piece

PREDSTAVE – izvedite ih za drugu decu!
Predstave koje deca mogu da izvode

19. Ko je istinski Bog 4


Car Ahav silno se razgnevi na Iliju.

Ahav: „Ovaj prorok je kriv što toliko dugo nije pala kiša.“

Ahav se žalio. Da li je zaboravio da je došlo do suše samo zato što je on napustio živog Boga?

Tri godine su prošle. Tri godine bez kapi kiše. A onda Ilija ode kod Ahava.

Ilija: „Care, ako želiš da opet padne kiša, okupi sav narod i sveštenike koji štuju Vaala; sastaćemo se na gori Karmel. Tamo ćemo videti ko je pravi Bog: Gospod ili Vaal.“

Ahav posluša Iliju.

Sledećeg jutra, čitav narod se pope na goru. Šta će se dogoditi? Ilija povika gomili:

Ilija: „Dokle ćete se još kolebati između dve strane? Danas odlučite kome ćete služiti, Gospodu – ili Vaalu.“

Narod ne reče ništa. Gledali su kako Ilija gradi žrtvenik i na njega stavlja životinju za žrtvu. Vaalovi sveštenici učiniše isto.

Ilija: „Čekajte! Ne palite vatru! Svi će se moliti svom Bogu. Onaj Bog koji sa neba pusti vatrenu kišu, pravi je Bog.“

Vaalovi sledbenici odmah počeše da dozivaju svog Boga. Dozivaše ga satima. Sa neba ne beše odgovora. Ilija poče da im se ruga:

Ilija: „Ha! Morate glasnije da vičete. Možda vam je bog zaspao ili je na odmoru!“

Kada je Ilija svoj žrtvenik polio vodom, svi se utišašte. Mokro drvo ne gori, zar ne? Ilija poče glasno i iskreno da se moli:

Ilija: „Gospode Bože, danas pokaži ovim ljudima da si ti Izraelov Bog a da sam ja tvoj sluga.“

Wow! Odjednom vatra sa neba spali žrtvu, drva, kamenje, pa čak isuši i vodu! Oganj je silno goreo. Zaprepašćeni, ljudi padoše ničice i svi zajedno počeše da se mole:

Narod: „GOSPOD je Bog! GOSPOD je Bog!“

Sada su ljudi bili sigurni u to a Vaalovi sveštenici morali su da prime pravednu kaznu koja beše smrt.

GOSPOD je Bog. Ilija se ponovo pomoli Bogu a zatim se navukoše tmurni oblaci. Padoše prve kapi. Jedini živi Bog dao je da kiša ponovo padne.


Likovi: Narator, Ahav, Ilija, narod

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 09, 2023, at 11:41 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)