STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 013 (Gifts for Jesus)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

13. Mga gasa alang kang Hesus


Si Tomas naglantaw sa iyang lolo sa pagkulit sa pasungan nga mga pigurin. Sila kon tan-awon murag tinuod – ang mga magbalantay, si Jose ug si Maria ug ang bata nga si Hesus. Siya gikapoy ingon sa paglabay sa panahon siya nakatulog.

Siya nagdamgo mahitungod sa kuadra sa Bethlehem. O, si Tomas naghunahuna, Ako mahimong makaduol sa pasungan.

Siya nakaduol ug sa kalit lang nagsubo. Unya si Hesus misulti ngadto kaniya.

Hesus: “Nganong masulob-on ka?”

Tomas: “Tungod ako dili makadala sa bisan unsa ka mga gasa.”

Hesus: “Ayaw pagsubo. Ako gusto lamang ug tulo ka mga butang gikan kanimo.”

Tomas: “Ako maghatag kanimo sa tanang butang nga anaa sa ako. Ang akong elektric nga train, ang akong mga dulaan sa computer, ug …”

Hesus: “Dili, kana dili mao ang akong gusto gikan kanimo, dili kana ang hinungdan nganong. Ako gikan sa langit mianhi sa kalibotan.”

Tomas: “Unsa diay?”

Hesus: “Ihatag kanako ang imong kataposang pasulit sa math.”

Tomas: “Apan ako makakuha sa usa ka “D” niini.”

Hesus: “Alang sa maong hinungdan ako gusto niini. Kanunay dad-a Kanako sa tanang butang diha sa imong kinabuhi nga dili igo. Mahimo ba kini nimo?”

Tomas: “Oo, Akong mahimo.”

Hesus: “Ang ikaduhang gasa nga akong gusto mao ang imong panaksan sa lugaw.”

Tomas: “Dili na nako mahatag kanino kana tungod kay akong nabuak kini.”

Hesus: “Alang sa maong hinungdan ako gusto niini. Kanunay magdala Kanako sa tanang butang diha sa imong kinabuhi nga buak. Mahimo ba kini nimo?”

Tomas: “Oo, Akong mahimo.”

Hesus: “Karon alang sa akong ika tulong pangandoy. Tomas, Ako gusto sa tubag nga gihatag sa imong inahan sa dihang siya mangutana kanimo sa unsang paagi ang imong panaksan sa lugaw nabuak.”

Unya si Tomas misugod sa paghilak ug nag-guol.

Tomas: “Ako … ako namakak ngadto kaniya.”

Hesus: “Tomas, ang imong mga bakak, ang imong pagsuki, ang matag daotang butang diha sa imong kinabuhi imong mahimong dad-on nganhi Kanako – ang imong tibuok og taas nga kinabuhi. Ako nagpasaylo kanimo ug motabang kanimo sa pagkinabuhi diha sa husto nga paagi. Ako kanunay mag-uban kanimo ug magpakita kanimo sa dalan sa kinabuhi. Gusto ba ikaw niini?”

Ug sa unsang paagi si Tomas gusto niini! Gikan niadto siya mituo diha kang Hesus ug namati ngadto Kaniya.


Mga Tawo: Tigsaysay, Tomas, tingog ni Hesus

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:37 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)