STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 012 (Joy that never leaves us)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

12. Kalipay nga nagpabilin kanato


Ang gabii sa langit puno sa mga bitoon. Diha sa lungsod kini ngitngit, ang mga magbalantay nag-atiman sa ilang mga karnero. Kini mao ang lisod nga trabaho. Apan sila walay mga katungod. Sila mga tinamay, sama sa mga kawatan ug mga tulisan.

Wala bay tigtabang o Manluluwas alang kanila? Ila bang gidawat ang kamatuoran nga sila ang labing ubos sa ubos diha sa katilingban?

Gikapoy, sila misandig ngadto sa usa ka tuod nga kahoy. Apan sa kalit lang silang tanan nakamata. Diha sa tungang gabii, ang usa ka dako nga kahayag misilaw. Sila nanampong sa ilang mga mata gikan sa masulaw nga kahayag aron sila makakita nga mas maayo. Ug sila nalisang kaayo.

Ang angel, usa ka mensahero sa Dios, miabot gikan sa langit ngadto kanila. Nahadlok, ang mga magbalantay og mitutok sa mensahero gikan sa dili makita nga kalibotan sa Dios.

Angel: “Ayaw kahadlok! Ako nagdala kaninyo sa maayong balita nga mahimong hinungdan sa dako nga kalipay alang sa matag-usa.

Karon diha sa lungsod ni David ang Manluluwas natawo na alang kaninyo; siya mao ang Mesiyas, ang Ginoo. Kini mao ang usa ka ilhanan alang kaninyo: Kamo makakaplag sa usa ka bata nga giputos diha sa mga panapton ug naghigda sa pasongan.”

Nakuratan, ang mga magbalantay namati pag-ayo. Ang Manluluwas! Ang dakong kalipay nagpuno sa ilang kasingkasing. Ang Dios wala mahikalimot kanila.

Unya adunay dakong panon sa mga anghel diha sa kalangitan nga nagdayeg sa Dios alang sa milagro sa pagkatawo sa Manluluwas.

Ang mga magbalantay miadto sa kamalig ug nakaplagan si Maria ug si Jose ug ang bata nga si Hesus. Sila malipayon kaayo sa dihang sila nakakita kang Hesus, ang Manluluwas.

Kini mao usab ang tinuod: ang Manluluwas natawo usab alang kaninyo. Hangyoa ang Ginoong Hesus sa pagsulod ngadto sa inyong kinabuhi, ug kamo makadawat sa kalipay nga dili gayod mobiya kaninyo.


Mga tawo: Tigsaysay, anghel

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:36 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)