STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 011 (Jesus is born)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

11. Si Hesus natawo


(ang tingog sa daghang mga tunob sa tiil)

Ang Mensahero sa Hari: “Kamo katawhan sa Nazaret! Duol deri ug pamati sa mando sa Hari! Usa ka pag-ihap sa populasyon ang pagahimoon. Ang matag lungsuranon sa nasod kinahanglan mopauli sa iyang lungsod nga natawhan aron ihapon.

Kini mao ang seguradong dili maayong balita. Apan human kamo maihap, kamo mahimong mopauli dinhi.

Tumana kining balaod! Hinumdomi: ang Hari istrikto.”

Ang tanang taga-Nazaret nasamok. Daghang mga tawo nasuko. Ang mando sa Hari wala mohaom sa ilang mga plano, apan kini nahimong mohaom sa plano sa Dios.

Bisan si Maria ug si Jose adunay pagpangandam alang niining taas nga biyahe. Si Jose usa ka kaliwat ni Haring David, mao ang hinungdan nga siya mobalik sa Bethlehem, ang iyang dapit nga natawhan.

Ang pagbiyahe mahimong makapahimuot, apan dili sa dihang ang usa mobiyahe sa 106 nga mga milyahe nga maglakaw!

Alang kang Maria, ang biyahe mao ang malisod ilabi na tungod siya duol na manganak sa iyang unang anak.

Siya nasayod nang daan nga siya ang inahan sa Anak sa Dios, kay ang anghel adunay pagsulti sa duroha kang Maria ug kang Jose niining maayong balita.

Si Hesus, ang Manluluwas sa kalibotan – kini mao ang maayong plano sa Ginoo.

Ang biyahe sa Bethlehem daw walay kataposan. Sila anaa na sa dalan alang sa lima ka mga adlaw. Si Maria ug si Jose wala gayod magplano niana sa ilang kaugalingon. Apan kini kabahin sa plano sa Dios ug nga maoy hinungdan nga sila mituman.

Didto sa Bethlehem sila naminghoy kaayo.

Tagbalay: “Walay bakante. Ang matag lawak nakuha na. Pangutana sa laing dapit. Lakaw na, walay lawak deri alang kaninyo.”

Bisan asa ang mga pultahan sirado kanila.

Sa kataposan sila nakakaplag ug usa ka dapit diha sa usa ka kamalig.

Ang usa ka kamalig diha kabahin sa plano sa Ginoo.

Ug didto, diha sa tungang gabii, usa ka milagro nahitabo.

Si Hesus natawo. Si Maria mikuha kang Hesus, giputos siya diha sa mga panapton ug gipahimutang siya diha sa usa ka pasongan.

Ang plano sa Dios natuman. Hunahunaa, 700 ka mga katuigan sa wala pa kini nahitabo, ang Dios aduna nay saad nga ang Mesiyas nga mahimong matawo didto sa Bethlehem.

Ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibotan nga Siya nagdala gikan sa Iyang plano ug naghatag sa Iyang Anak nganhi kanato.


Mga Tawo: Tigsaysay, mensahero sa Hari, tagbalay

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)