STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 014 (A slap for the King)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

14. Usa ka sagpa alang sa Hari


Usa ka taas, taas nga panahon ang milabay ang mga Viking misulong sa England. Kining mabangis nga mga marinero nagpakaylap sa kahadlok ug kataranta. Sila nangawat, mipatay ug nagsunog sa mga balay ug mga simbahan.

Alang sa usa ka panahon, si Haring Alfred midaog batok kanila, apan unya siya napilde. Ang Iyang mga kaaway migukod kaniya. Siya kinahanglan mobiya sa iyang kastilyo ug moikyas.

Siya nagtakoban sa iyang kaugalingon ingon nga usa ka dumuloong ug nagtago diha sa mga kakahoyan. Ang usa nga wala mailhi nga Hari! Siya mitugot lamang sa pipila ka mga tawo nga nakaila kon kinsa siya. Usa niining mga tawo mao ang magbalantay nga si Ulfric. Siya dili gayod magbudhi sa iyang Hari. Siya nag-imbitar kaniya ngadto sa iyang payag, apan bisan ang iyang asawa wala masayod kinsa ang ilang bisita. Siya nahibulong nga ang ilang bisita naglinkod lang sa lamesa, lalom ang iyang hunahuna. Siya wala makaila kaniya ingon nga Hari.

Usa ka adlaw siya nangasaba:

Babaye: “Igo na alang kanako! Ang tibuok adlaw ikaw nalingkod dinhi ug walay gibuhat. Bantayi nga ang torta nga dili masunog. Molakaw ako sa atabay aron sa pagkuha sa tubig.”

Sa hilom si Haring Alfred miadto sa lutoanan. Ang Iyang mga hunahuna diha sa iyang mga kaaway. Tingali dunay laing paagi aron sa pagdaog …

Ang usa ka laparo diha sa nawong nakapamata kaniya gikan sa iyang mga pantasya. Ang babaye mibalik, ang torta napagud, ug ang baho makalilisang.

Babaye: “Ikaw tapolan nga lalaki! Layas!”

Dihang higayona ang iyang bana miabot ngadto sa kusina.

Lalaki: “Babaye, sa unsang paagi nga ikaw nangahas sa pagsulti ngadto sa Hari nianang paagi! Wala ka ba makaila kaniya?”

Unsa ang nahitabo unya, kita wala gayod makahibalo.

Apan kining sugilanon sa wala mailhi nga Hari nagpahinumdom kanato kang Ginoong Hesus. Kini mao ang mas grabe pa alang Kaniya, dili ba? Ingon nga Siya naghigda diha sa pasungan 2000 anyos ang milabay, halos walay bisan kinsa ang miila kaniya. Ug sa ulahi ang mga tawo dili gusto sa Anak sa Dios sa palibot sa bisan asa.

Gisaway ug gitamay Siya namatay didto sa krus.

Ug karon? Karon Siya mao sa kanunay ang usa nga wala giila nga Hari.

Buot ba ninyo nga Siya mahimong Hari sa inyong kinabuhi?


Mga Tawo: Tigsaysay, babaye, lalaki

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:39 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)