STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 015 (The baked Bible)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

15. Ang naluto nga Bibliya


Babaye: “Miabot na sila! Miabot na sila!”

Ang babaye nagluto sa tinapay samtang siya nagtan-aw gawas sa bintana ug nakita ang mga manlulutos sa mga Kristohanon nga padulong sa iyang balay. Sila buot motan-aw sa tanang butang, og kuhaon ang mga Bibliya ug mga libro alawiton ug unya sunogon nila.

Mga Lalaki: “Abli! Abli pagdali!” (tingog sa pagdukdok sa pultahan)

Ug unya unsay iyang buhaton? Siya midali sa pagkuha sa usa ka Bibliya, iyang giputos kini, ang iyang minahal nga libro diha sa minasa nga tinapay ug gisulod kini sa hudno. Unya, nagkurog, siya miabli sa pultahan ug naglan-taw samtang ang mga tawo nag-abli sa mga aparador ug mga hunos ug milantaw sa tanan niyang kabtangan.

Unsa nga kagubot! (Apan sila wala makakita sa bisan unsang butang) Sa makusog sila nangasaba kaniya ug gibundak ang pultahan sa pagsira. (tingog sa pagbundak sa pultahan)

Sa dihang kini nahilom na, ang babaye mikuha sa tinapay gikan sa hudno ug nakita ang Bibliya sa sulod, wala nadaot.

Kini gidili sa pag-angkon ang usa ka Bibliya diha sa iyang nasod.

Apan siya mituman sa Ginoo labaw pa kay sa tawo ug sekreto nga nagbasa sa Pulong sa Dios. Kini naghatag kaniya sa kusog ug kaisog sa matag bag-ong adlaw.

(ipatukar ang background nga musika)

Hingpit ang balaod sa Ginoo ug naghatag kinig bag-ong kusog.

Kasaligan ang mga sugo niya ug naghatag ug kaalam sa mga kulang niini.

Husto ang balaod a Ginoo ug magmalipayon ang motuman niini.

Matarong ang iyang sugo ug naghatag kinig kaalam.

Ang pagbaton sa kahadlok sa Ginoo maayo, molungtad kini hangtod sa kahangtoran.

Matarong ang mga hukom sa Ginoo, ug makiangayon sa kanunay.

Mas maayo kining tinguhaon kay sa bulawan bisan pa sa lunsayng bulawan; ug mas tam-is kini kay sa dugos.

Naghatag kinig pahimangno kanako nga iyang sulogoon, ug sa pagtuman niini gantihan ako. (Salmo 19:8-11)

Aduna ba kamoy usa ka Bibliya sa balay? Ayaw tugoti nga kini abug-abugan sa inyong estante. Basaha kini ug pagkalipay mahitungod sa unsa ang giingon sa Ginoo ngadto kaninyo.

Ug kon kamo wala maka-angkon ug usa ka Bibliya sa balay ug buot maka-angkon ug usa. Palihog sa pagpahibalo kanako.

Tingali ang Bibliya mahimong inyong minahal nga libro usab.


Mga Tawo: Tigsaysay, babaye, lalaki

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:40 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)