STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 146 (Speaking stones 1)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

146. Rumikuna rimarin 1


¿Imatataj qan tantaspa jach’akuyta munaki? Papelmanta k’acha imakunatachus ¿chayri monedastachu? Timo sutiyojqa uj estante askha imayman rijch’aj juch’uy rumisitusta sumajta jallch’aj kasqa.

Manuela: "¿Walejpacha, maymantataj tarirqanki?"

Timo: "Jaqayta tarirqani jaqay patapi loma suchuykamorqa chaymanta, kaytataj tíoy apampuwan Egiptopi reyespa vallenmanta, nispa."

Manuela: "Sapa rumi ujin ujinaqa, imaynachus kaynin chanta coloresnimpis."

Timo: "Tukuynin rumisitukunaqa yuyarichiwankupuni, uj ima ruwasqamanta."

¿Yacharqankichu Abraham (Bibliamanta uj runa) k’acha juch’uy rumisitusta jallch’akusqanta? Mana uj estantemanchu ruwasqa payqa, paypataqa jatuchej kasqa á, 4000 watakuna ñawpajta rumismanta oqharisqa uj yuyarikuna cheqara tukuy rikunampaj.

Manuela: "¿Imarayku chayta ruwasqarí?"

Tukuy chay qallarisqa uj ruway mana qonqay atinapaj kajwan: kawsaj Dios parlasqa Abraham-manqa.

Voz de Dios: "¡Abraham! saqey llajtaykita, aylluykimanta kajkunatapis, noqataj rikuchisqayki maymanchus rinaykita."

Abrahamqa mana rikusqachu Diostaqa, jinapis sut’ita uyarisqa imatachus ruwanan kasqantaqa: tukuy imata saqenan karqa, Diostataqa mañampuni runakuna tukuy imatai saqenankuta, aswan allin kajta qonanrayku.

Voz de Dios: "Noqa rikuchisqayku uj sumaj jallp’ata, mirayniykimanta ruwasaj uj jatun nacionta. Bendecisqayki, sutiyki may yuyarisqa kanqa."

Abraham mana yachasqachu maymanchus rishasqantaqa, jallp’anta saqespa warmin Sara llojsisqanku, Diosta creeyqanrayku, imatachus nisqanta kasusqa. Chanta karutaña rispataj, Abraham chayasqa kunan Israel sutiyoj kashan chay jallp’aman.

¿Mayk’ajllapis yuyanmanchuy karqa, uj p’unchay Dios paynejta uj suyuta sayarichinantaqa? ¿chaymantataj aswan qhepaman Jesús paqarinampaj, Salvadorninchej?

Chay karu jallp’api tiyakushaspa Abrahamqa watej chay rejsisqa parlayta uyarillasqataj.

Voz de Dios: "Kay jallp’ata mirayniykiman qosaj."

Chaywan Abrahamqa nimamanta iskayrayanan karqachu, cheqan ñanta ajllakusqa, maymanchus chayananman chayasqaña. Chaypitaj ñawpajta ruwasqa uj altarta, chay altarta ruwasqa rumiswan mayqenchu Diosmanta yuyarichisqa chanta nisqasninta ima. Inti yaykuy ladoman riypiñataj chay altarta sayachisqa.

¿Imaynataj rijch’asunki juch’uy rimisitusta tantay wasiyki ukhupirí? Estanteykiman churawajchu uj juch’uy rimisituta sapa Diospa nisqanta kawsayniykipi junt’akojta rikuspa. Ichapis kaykunapi: Dios mañakusqaykita uyarisojtin, peligromanta waqaychasojtinpis. Chay rimisitus yuyarichisunkuman imatachus Diospa qampaj ruwasanmanta, chanta chaytaj ñawpajman rinallaykipajpuni tanqarisoj jina kanman.

Qhepan tikuyninchejpi astawan yachasun, imaynachus Abrahampa kawsasqallanmantapuni.


Personajes: Relator, Manuela, Timo, voz de Dios

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 05:12 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)