STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 146 (Speaking stones 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

146. Ang mga batong nagsulti 1


Nagkolikta ba ikaw sa bisan unsang butang? Mga selyo o mga sinsilyo? Ang mga estante ni Jack napuno sa mga bato.

Andrea: “Wow! Asa ka nakakuha niining tanan?”

Jack: “Kanang usa akong nakit-an sa pagsuroy sa bukid. Ug kana usa ka piraso gikan sa kuta sa Berlin. Ang akong uyoan nagdala niining usa gikan sa usa ka walog sa mga Hari sa Ehipto.”

Andrea: “Ang matag usa lahi, ang porma, ang mga kolor.”

Jack: “Kasagaran niining mga bato nagpahinomdum kanako sa usa sa akong kasinatian.”

Nasayod ba kamo nga si Abraham usab nagpatidog ug mga bato? Dili sa iyang hunos, kini dako kaayo alang niana. Mikabat sa kuwatro mil ka mga tuig ang milabay sa iyang pagpuyo ug siya nagkolikta sa mga bato ingon nga pahinumdom ug nagbutang kanila sa maong dapit.

Andrea: “Ug ngano?”

Kining tanan nagsugod sa dihang ang buhi nga Dios nagsulti ngadto kaniya.

Tingog sa Dios: “Abraham! Biya sa imong yutang natawhan ug imong mga paryente ug lakaw didto sa nasud nga Akong ipakita kanimo.”

Si Abraham wala makakita sa Ginoo, apan klaro siyang nakadungog Kaniya ug nasayod siya unsa ang iyang buhaton: isurender ang tanan. Ang Ginoo naghangyo niini sa usa ka tawo sa dihang Siya adunay ihatag kaniya nga mas maayo pang butang.

Tingog sa Dios: “Ako magpakita kanimo sa usa ka bag-o nga nasod ug mahimo usa ka dako nga nasod gikan kanimo. Ako magpanalangin kanimo ug ang imong ngalan mahimong dako.”

Bisan pa si Abraham wala masayod asa padulong ang dalan, siya ug ang iyang asawa mibiya sa ilang yutang natawhan. Siya mituman tungod siya mituo sa Ginoo.

Human sa taas nga panaw, si Abraham miabot diha sa nasud nga karon gitawag nga Israel.

Siya kaha naghunahuna nga ang Ginoo maghimo kaniya nga usa ka dako nga nasud gikan kaniya, usa ka nasud diin si Hesus, ang atong Manluluwas, nahimong miabot sa daghang ulahing mga tuig?

Niining langyaw nga nasud, si Abraham nakadungog sa sinati nga tingog pag-usab.

Tingog sa Dios: “Ako maghatag niining yuta ngadto sa imong mga kaliwat.”

Karon si Abraham segurado gayod. Kini mao ang hustong dalan. Siya anaa sa iyang tumong. Ang unang butang nga iyang gihimo mao ang pagtukod sa usa ka halaran. Siya nagpatindog sa usa ka bato nga nagpahinumdom kaniya sa Dios ug sa Iyang mga saad.

Ug dugang pa diha sa habagatan siya nagpatindog sa usa ka handumanang bato.

Unsay mahitungod sa koleksyon sa usa ka bato sa imong lawak? Aron usa ka magpahinumdom kanimo sa matag kasinatian nimo uban sa Ginoo – pananglitan, sa dihang Siya mitubag sa pag-ampo o sa dihang Siya nanalipod kanimo – unya ikaw magbutang sa usa ka gamayng bato sa imohang estante. Kining mga bato magpahinumdom kanimo sa Ginoo ug magdasig kanimo aron magpadayon pagsalig Kaniya ug magkinabuhi alang Kaniya.

Unsay nahitabo kang Abraham human niini mahimong madunggan sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, Andrea, Jack, tingog sa Dios

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 08:59 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)