STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 156 (Esther – star of the East 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

156. Ester - ang bitoon sa Sidlakan 1


Batang babaye: “Nakaila ka ba kanako? Ang akong ngalan mao si Hadassah og nagpuyo sa Persia. Apan ako usa ka dumoluong dinhi. Ang akong mga ginikanan patay na. Dili na gani nako sila mahinumduman. Si Mardoqueo, usa ka paryenteng, nag-atiman kanako. Siya usa ka maayo nga ama-ama. Kami nagpuyo diha sa dako nga siyudad sa Susa. Dinhi ang matag-usa nagtawag kanako nga Ester. Ang akong ngalan sa Persia nagpasabot nga 'bitoon sa sidlakan'.”

Ang wala mailhi, matahom ug maantigo nga ilo walay ideya nga usa ka adlaw siya modan-ag sama sa mahayag nga bitoon ug mahimong inila kaayo.

Si Ester nahimong rayna. Ang iyang sugilanon gisulti diha sa Bibliya.

Ang gamhanang Haring Ahasuero mipili kaniya. Sa tanang batan-ong kababayen-an, siya nakagusto kaayo kaniya.

Iyang gibutang sa ulo ang iyang korona ug naghimo ug dako nga kasaulogan.

Nianang adlawa siya wala magkolekta sa mga buhis sa tibuok gingharian ug hinoon naghatag sa mga gasa.

Kini dili sulagma nga si Ester nahimong rayna nianang punto sa panahon. Ako segurado nga ang Ginoo nag-impluwensya sa pagpili ni Haring Ahasuero.

Si Ester mituo diha sa Magmamando sa tibuok kalibotan, kinsa mimando sa kasingkasing sa Hari niining butanga.

Si Ester nagdala ug usa ka sekreto uban kaniya ngadto sa palasyo. Walay usa nga nasayod nga siya usa ka Judio. Ang iyang ama-ama nagtambag kaniya nga walay usa nga sultihan. Siya namati ngadto kaniya ug nagpakahilom mahitungod niini.

Si Mardoqueo usab nagtrabaho alang sa Hari. Usa ka adlaw siya misaksi sa usa ka panagkunsabo pinaagi sa duha ka alagad sa Hari batok sa Hari. Sila nagplano sa pagpatay kaniya.

Si Mardoqueo nagsulti kang Rayna Ester mahitungod niini ug siya nagtaho dayon niini sa Hari.

Ang kumplot nadayag ug ang sad-an gisilotan dayon.

Si Ahasuero nagsulti sa iyang sekretaryo sa pagsulat sa nahitabo mahitungod niini diha sa dayari sa Hari, diin iyang gihimo.

Sa wala madugay, usa ka bangis nga klase sa lalaki nagpakita didto sa palasyo.

Ang mapagarbohon ug mapahitas-on nga Haman. Siya nagdumala aron maduol ang iyang kaugalingon sa maayong mga grasya sa Hari.

Si Haman mao ang ika-duha nga labing gamhanang tawo sa tibuok gingharian sa Persia.

Siya mao ang tawo uban sa usa ka plano nga yawan-on diha sa iyang kasingkasing.

Kamo makadungog sa daghan pa mahitungod niini sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, bata (babaye)

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 01:25 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)