STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 155 (Hands off 3)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

155. Dili makahilabot 3


Nakahibalo ba kamo unsa ang usa ka mananagna?

Bata: “Kini mao ang usa kinsa nagtrabaho alang sa yawa ug sa ingon niana siya nasayod unsa ang mahitabo diha sa umaabot.”

Unsa ang iyang gisulti dili tanan sayop ug siya nakakuha sa usa ka punto alang sa pagsulay.

Ang mga mananagna ania dinhi alang sa taas nga panahon.

Sa dihang si Pablo miadto sa Filipos uban sa iyang higala, ang Bibliya nagsulti kanato nga ang usa ka babaye nag-gukod kanila ug nga siya adunay espiritu sa pagpanagna. Siya misinggit sa makusog didto sa dalan.

Mananagna: “Kining mga tawhana mga alagad sa Dios. Sila magsulti kaninyo unsaon nga kamo maluwas.”

Bata: “Apan dinhi kini gisulti ang kamatuoran!”

Tinuod. Apan si Pablo sa gihapon agrabyado mahitungod niini. Siya wala magkinahanglan sa iyang pag-anonsyo.

Pablo: “Sa ngalan ni Hesu-Kristo: Pahawa gikan niining babayhana!”

Ang espiritu sa pagpanagna mibiya kaniya diha-diha dayon. Si Hesus mao ang mananaog! Ang yawa nagkurog sa Iyang atubangan. Bisan pa dili kita makakita kaniya, ang yawa nagkapuliki sa pagbabag sa mga tawo gikan sa pagtuo diha sa Dios. Maoy hinungdan nga siya nagtanyag sa usa ka puli: ang patuotuo.

Kini tinuod gayod nga si bisan kinsa ang magsirado sa pultahan iyang kasingkasing ngadto kang Hesus nag-abli kini sa alang sa patuotuo.

Kita miila niini diha sa suwerte nga daghan ang pagsul-ob sa kwentas o porseras. Atong giila kini diha sa mga mascot nga kini gibitay sa ilang sakyanan. Ang yawa nagtanyag ingon nga usa ka dula sa nagtabyogtabyog nga pendulum balik-balik aron makit-an ang kaugmaon o naglihok nga mga butang nga dili makatandog nila.

Bata: “Ug kon ato kining buhaton alang sa paglingawlingaw?”

Si Martin usab naghunahuna niini, sa dihang ang ubang mga bata diha sa ilang tulunghaan misulay sa pakig-estorya ngadto sa mga espiritu pinaagi sa paglihok sa mga baso. Apan sukad gayod niadto, siya adunay lawom nga mga kahadlok ug rmakalilisang nga mga damgo.

Nasayran ba ninyo ang experimento sa tanghaga nga sudlanansa tenta?

Ituslob ang usa ka tudlo diha sa panudlanan sa tenta alang sa paglingaw-lingaw. Ug ang lain tudlo himoon kini nga seryoso.

Bata: “Hoy, ang duroha ka mga tudlo naputos sa tenta nga asul!”

Mao nga ilikay ang imong mga kamot sa tanyag sa kaaway. Dili magsapayan kon kini alang sa paglingaw-lingaw o seryoso, adunay mga sangputanan nga nagpabilin. Pananglitan, wala kay bisan unsa nga pangadoy aron mabasa ang Bibliya o aron mag-ampo.

Bata: “Gibasa ba nimo ang imong kapalaran?”

Dili.

Bata: “Ang akong mama dili usab. Siya nag-ingon nga ang Ginoo nagdili niini. Siya gusto kanato sa pagsalig diha lamang Kaniya.”

Ug sa dihang ikaw nakaangkon kang Hesus, wala ka nay laing pang gikinahanglan. Siya mao ang mananaog ug motabang kanato pag-gawas sa lit-ag sa kaaway. Siya nahigugma kanimo og maoy hinungdan nga Siya nanalipod kanimo!


Mga Tawo: Tigsaysay, bata (babaye) Pablo, mananagna

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 09:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)