STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 157 (Esther risks her life 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

157. Si Ester nagrisgo sa iyang kinabuhi 2


Si Haman dili lang usa ka bangis nga klase sa lalaki, siya usab mapagarbohon kaayo. Ang gamhanang taga-Persia si Haring Ahasuero nagtudlo kaniya ingon nga ikaduhang labing gamhang tawo diha sa gingharian.

Ang matag-usa miyukbo kaniya ug nagpasidungog kaniya. Apan dili si Mardoqueo, ang ama-ama ni Rayna Ester. Siya wala gayod miyukbo kaniya. Si Haman misurok uban sa kasuko.

Haman: “Ikaw nagdumili sa pagtuman sa usa ka mando! Nganong dili ikaw moyukbo sa akong atubangan?”

Mardoqueo: “Tungod ako usa ka Judio ug ako moyukbo lamang atubangan sa Dios.”

Haman: “Ikaw mahimong magmahay alang niini!”

Si Haman nainsulto kaayo. Ug diha sa iyang kasingkasing usa ka yawan-ong plano ang namugna.

Haman: “Ako mahimong mopatay kaniya. Ug dili lang siya, apan ang matag Judio kinsa nagpuyo diha sa sento baynte siete ka mga probensya sa Persia. Ako silang puohon.”

Si Haman nagsultig daotan mahitungod sa mga Judio ngadto sa Hari, ug iyang nadani ang Hari gikan sa iyang yawan-ong plano uban sa daghang mga suborno. Unya siya makahimo unsa ang iyang gusto.

Si Haman nagpadala sa mga mensahero sa iyang labing kusog nga mga kabayo, sila nagdala ug mga sulat nga silyado sa matag siyudad. Sa tanang dapit ang iyang makalilisang nga mando gideklarar.

Mensahero: “Pinaagi sa mando sa Hari. Sa Desyembre trese, ang matag Judio, lalaki, babaye ug mga bata, kinahanglan pagapatyon. Dili binlan ug usa nga buhi! Puohan ang matag-usa ug kuhaon ang tanan nilang mga kabtangan!”

Kining mando nakahimo ug daghang kahadlok ug kalisang. Ang mga Judio nagsul-ob sa bisti sa pagbangotan. Sila misinggit ug mitawag ngadto sa Ginoo.

Si Mardoqueo nagpadala ug dinalian nga hangyo ngadto sa palasyo. Alang karon usa lang katawo ang mahimong makatabang, ang iyang anak-anak nga babaye, si Rayna Ester.

Mardoqueo: “Ester, kinahanglan ikaw moadto sa Hari! Hangyoa siya aron kita mabuhi.”

Ester: “Dili ako makahimo niana. Walay usa nga gitugotan sa pag-adto sa Hari gawas kon iyang gipatawag. Kon ako moadto bisan pa, Ako mahimong mamatay.”

Mardoqueo: “Ayaw pagpakahilom! Tingali kini ang hinungdan nga ikaw karon nahimong Rayna-aron sa pagluwas kanato.”

Ester: “Pag-ampo alang kanako. Ako moadto sa Hari. Kon ako kinahanglan malaglag, ako mahimong malaglag!”

Sama gayod kang Ester, si Hesus usab nagbutang sa Iyang kinabuhi sa linya. Siya andam sa pagpakamatay aron kita maluwas ug makabaton sa kinabuhing walay katapusan.

Si Ester nagsul-ob sa labing maanindot nga bisti. Uban sa usa ka pitik sa kasingkasing iyang giduolan ang lawak sa trono. Ang Hari nakakita sa iyang pag-abot. Buot ba siyang dawaton niya o …

Ako magsulti kaninyo sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, Haman, Mardoqueo, Ester, mensahero

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 01:26 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)