STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Bulgarian":

Home -- Bulgarian -- Perform a PLAY -- 027 (Jesus dies on the cross)

Previous Piece -- Next Piece

ПИЕСИ – играйте ги пред други деца!
Пиеси, които могат да бъдат играни от деца

27. Исус умира на кръста


Дете: „Мисля, че постъпката на Юда, предавайки Исус е ужасна.”

Дете: „Защо Исус не се е възпротивил? Той би могъл да се освободи.”

Вярно е, че Той би могъл, но всичко е трябвало да се случи точно така.

Дете: „Не разбирам това.”

Божият Син дойде в света, за да умре за нашите грехове. Чрез непокорство и вина всеки човек е отделен от Бога, а наказанието за греха е смърт. Исус искал да поеме това наказание върху себе си, за да възстанови връзката ни с Бога отново.

Дете: „Сега вече разбирам.”

Крайното решение било взето от съдията. Всеки път когато израилтяните празнували излизането на народа от Египет, съдията освобождавал по един затворник.

Пилат: „Кого да освободя тази година? Исус или Варава?”

Всъщност Пилат искал да освободи Исус вместо убиеца Варава и затова попитал още веднъж:

Пилат: „Варава ли да освободя или Исус?”

Народът: „Искаме Варава! Варава!”

Пилат: „Тогава какво да направя с Исус?”

Народът: „Разпъни Го! Разпъни Го!”

Така и се случило. Божият Син понесъл тежкия дървен кръст на кървящия си гръб по пътя към Голгота, за да умре вместо нас. Той понесъл смъртното наказание върху себе си, онова, което ние заслужаваме. В продължение на шест часа Исус висял на кръста. Преди да умре, той изрекъл най-важните думи в света:

Исус: „Свърши се!”

Тогава затворил очи и умрял за греховете на целия свят.

Всеки, който вярва в Исус ще може да общува с Бог и да приеме вечен живот.

Вярваш ли това?

Когато Божият Син умрял, небето потъмняло, но това се случило през деня! Също така имало и земетресение. Тогава един стотник, уплашен казал:

Стотник: „Това наистина беше Божият Син!”

Вечерта Исус бил положен в гроб, но Той не останал там. Най-хубавото предстои!

Ще ти разкажа за това в следващия аудио разказ.


Участници: разказвач, две деца, Пилат, народ, Исус, стотник

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 07, 2023, at 12:55 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)