STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 153 (Does the devil exist 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

153. Ang yawa ba anaa 1


Bata: “Ako adunay usa ka pangutana: Ang yawa ba tinuod nga anaa? Asa siya gikan?”

Ang yawa tinuod ba nga anaa? Ang iyang sugilanon nagsugod didto sa langit.

Bata: “Didto sa langit?”

Si Lucifer mao ang labing ambongang anghel sa tanang mga anghel nga gibuhat.

Siya gibuhat aron pagsimba sa labing gamhanan nga Dios. Apan unya ang papagarbohong mga panghunahuna mibuntog sa iyang kasingkasing.

Lucifer: “Ako gusto nga mahimong labing dako. Sama sa Ginoo! Ako gusto sa pagmando sa tanan. Ako gusto nga mahisama sa Ginoo.”

Tungod siya gusto nga mahimong dako inay simbahon ang Labing Dako, ang buhi nga Dios naglabay kaniya gawas sa langit.

Sukad niadtong panahona siya gitawag nga yawa o Satanas ug siya kaaway sa Dios. Siya misulay uban sa matag lansis nga iyang himoon aron sa paglibog ug paglaglag sa plano sa Dios alang sa Iyang katawhan.

Ang Ginoo gusto nga kita mabuhi – ang yawa gusto sa atong kamatayon.

Ang Ginoo nahigugma sa kamatuoran – ang yawa bakakon.

Ang Ginoo gusto sa komunidad uban sa mga tawo – ang yawa gusto sa paglaglag kanato.

Bata: “Siya nagmalampuson uban kang Adan ug Eva. Siya naghatag sa dalan ngadto sa tentasyon.”

Ako motugot kanimo sa pagsulod diha sa iyang mabangis nga taktika. Aron ang mga tawo mapalayo gikan sa Dios, siya magpugas og pagduhaduha ug pagkawalay pagsalig sa ilang mga kasingkasing batok sa Dios.

Yawa: “Ang Ginoo ba gayod nag-ingon nga kamo dili mokaon gikan niini nga kahoy? Siya ba nagdumili kanimo sa pag-angkon sa labing maayo?”

Gitugotan ni Adan ug Eva nga sila malansis. Ug tungod niana, ang kamatayon miabot nganhi sa kalibotan. Sukad niadto ang matag tawo nahimulag gikan sa Dios.

Apan ang gugma sa Ginoo mas dako, mao nga tungod niana Siya nagsaad nga Iyang buntogon ang yawa ug himoon ang tanang butang nga maayo pag-usab.

Bata: “Ako segurado, siya nagtudlo ngadto kang Hesus.”

Husto ka. Si Hesus mao ang mananaog! Ang yawa nagkurog diha sa Iyang ngalan.

Siya nasayod kon unsa ang nasyonalidad ni Hesus gikan sa iyang pagkahimugso, busa siya naggamit kang Paraon ug uban pa aron pagsulay aron puohon ang mga Judio.

Apan ang Ginoo wala motugot sa Iyang plano nga mapakyas. Si Hesus natawo usa ka gabii didto sa Bethlehem.

Si Hesus mao ang mananaog! Siya mianhi aron paglaglag sa buhat sa yawa. Maoy hinungdan nga ang yawa nasilag Kaniya ug karon opensiba.

Paminaw sa sunod nga drama ug ako magpatin-aw unsa ang akong ipasabot.


Mga Tawo: Tigsaysay, bata, Lucifer (yawa)

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 09:38 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)