STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 087 (I don’t want to live any more)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

87. Dili na ako gusto nga mabuhi pa


Ang mga grado pasar gikan sa tulonghaan. Si Sandra masanagon. Siya mahimong dili makahulat aron sa pagpakiita sa iyang mga ginikanan sa iyang maayo nga mga grado. Uban ni Kyle kini lahi. Siya sa hinay naghipos sa iyang gibaba nga sudlanan sa kataposang adalaw sa pag-eskuwewla.

Ben: “Hoi, Kyle, ato bang biseklitahon paingon sa dalama karong hapon?”

Kyle: “Dili, dili karon.”

Ben: “Hunong sa pagbagotbot. Gusto ka ba sa paggahin sa gabii dinhi sa tulonghaan?”

Kyle: “Lakaw pinaagi sa imong kaugalingon. Dili ako gusto sa pagpauli sa balay. Usa ka “D” sa math. Usa ka “F” sa German. Kon ang akong Papa makita niini, iya kong patyon. Ako hinoon ang mopatay sa akong kaugalingon. Dili na ako gusting mabuhi pa. Ako usa ka buangbuang ug walay usa nga gusto sa mga buang.”

Ben: “Hunong sa pagsulti sa maong walay pulos. Ang imong Papa nahigugma gayod kanimo. Siya nagpalit kanimo a dahang mga dagkong mga gasa.”

Kyle: “Ang akong Papa? Siya nahigugma lamang sa iyang kaugalingon ug sa iyang trabaho. Ang tanang butang dili mahinungdanon ngadto kaniya.”

Ben: “Ang akong Papa dili kanunay mao ang usa ka dako nga tawo. Siya lamang makahibalo nga anaa ako sa dihang ako makahimo sa usa ka butang nga sayop. Unya siya mobadlong kanako sama sa buang. Kini tinuod nga nakasakit kanako. Adunay mga higayon sa dihang ako dili na gusto nga mabuhi bisan pa.”

Kyle: “Unsay imong gibati mahitungod niini karon?“

Ben: “Karon ako nasayod nga si Hesus anaa. Siya nahigugma kanako, bisan sa dihang ako mapakyas. Ako kanunay makaadto ngadto Kaniya bisanwalay usa ka hingpit nga rekord. Siya mao ang akong higala. Ug bisan dili ako makakita Kaniya, ako nasayod nga Siya kanunay uban kanako. Ako dili kinahanglan nga mahimong lig-on; Ako makahimong mohilak diha sa Iyang presensya. Kan maghimo kanakonga maayo. Ako magsulti niana kanimo.”

Kye: “Maayo alang kanimo! Kon ako mahimong makatuo usab niana.”

Ben: “Magbiseklita kita ngadto sa dalama ug magstorya. Mahimo ba akong mouban kanimo ngadto sa inyong balay? Tingali ang imong papa dili kaayo masuko kon adunay usa ka tawo nga anaa.”

Kyle: “Kana usa ka maayong ideya. Ikaw usa ka maayo nga kauban.”

Ben: “Ug pagkahuman sa bakasyon, kita mahimong mag-uban sa paghimo sa homework usahay.”

Kini mao ang labing maayo nga si Ben mouban sa iyang higala. Apan si Kyle nahadlok gihapon. Unya ang milagro nahitabo: ang iyang papa wala masuko sa dihang siya nakakita sa grado ni Kyle. Siya bisan pa miangkon nga siya wala makakuha sa maayo nga grado sa dihang siya nag-eskuewla.

Kini mahimong malisod sa dihang ang mga ginikanan nagdahom sa usa ka hingpit nga pagpamuhat.

Apan si Hesus mao ang lahi. Siya modawat kaninyo sa imong pagka-ikaw. Siya nahigugma kanimo uban sa imong kalig-on ug mga kahuyangon. Siya nasayod nga ikaw mahimong makabuhat sa daghang mga butang usab, ug siya nasayod niadtong mga butang nga malisod alang kanimo. Siya gusto sa pagtabang kanimo. Mao nga magmaisugon ug mosalig Kaniya. Kini dili mahimong awtomatik nga labing maayo diha sa klase sa dihang ikaw makaila ni Hesus, apan Siya mahimong motabang kanimo sa paghimo sa labing maayo. Siya makahatag kanimo sa disiplina ug kalipaydina sa pagton.

Adunay kaisug ug pagsalig diha Kaniya. Ikaw mahimong makahimo sa labaw pa kay sa imong gihunahuna uban sa tabang ni Hesus!


Mga tawo: Tigsaysay, Ben, Kyle

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 11:04 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)