STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 035 (Rendezvous in Jerusalem)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

35. Ang panagtagbo sa Jerusalem


Ang mga tawo gikan sa bisan asang dapit. Daghan bisan pa miabot gikan sa langyaw nga nasod. Sila gibubo ngadto sa Jerusalem aron sa pagsaulog sa Pentekostes. Mga linibo naglakaw pinaagi sa mga kadalanan. Sa maong adlaw, ang mga disipulo ni Ginoong Hesus nagtagbo diha sa usa ka balay aron mag-ampo nga hiniusa. Sa kalit lang sila nakadungog sa tingog sa usa ka makusog, nga naghaguros nga hangin. Ang mga tawo sa gawas usab nakamatikod sa kasaba. Unsa kaha kini?

Usa ka laing butang ang nahitabo. Sa mga ulo sa mga disipulo murag mga dila sa kalayo nga nagpatong sa matag-usa. Unsay buot ipasabot nining milagro?

Kini ang kahibulongang kasinatian mao ang usa ka gasa gikan kang Hesus. Siya naghatag sa Balaang Espiritu sa Iyang mga disipulo. Siya wala makalimot sa iyang mga higala. Pinaagi sa Balaang Espiritu, si Hesus mao kanunay uban sa Iyang mga mga anak. Siya mao ang Maghuhupay, Magtatambag ug Kauban. Pinaagi Kaniya ang mga anak sa Dios kanunay konektado ngadto kang Hesus sa langit.

Diha sa atubangan sa balay, ang mga tawo nagtindog nga nahibulong.

Mga lalaki: “Unsay ipasabot niini?”

Puno sa kalipay, ang mga disipulo nagsulti sa panon sa katawhan mahitungod kang Hesus. Imong hunahunaon, nga bisan ang mga tawo kinsa miabot gikan sa ubang mga nasod mahimong makasabot kanila. Ang matag-usa nakadungog kang Hesus mga higala nagsulti diha sa ilang kaugalingong lingguwahe. Sila misulti diha sa mga lingguwahe nga sila wala makakat-on. Si Hesus mao ang Usa ka hinungdan nga kini nahitabo.

Ang pipila gihimog kalingawan:

Mayubiton: “Ha, kamo mga hubog lamang – ug sayo kaayo sa buntag!”

Unya si Pedro misulti:

Pedro: “Dili, kami wala mangahubog. Ang Ginoo nagtuman sa Iyang saad ug nagpadala kanamo sa Iyang Balaang Espiritu.”

Sa maisugon, siya misulti mahitungod kang Hesus bisan sa labaw pa, sa unsa nga paagi Siya namatay ug nabanhaw pag-usab ug karon buhi didto sa langit.

Lalaki: “Mao ba kana si Pedro, ang bag-o lang naglimod bisan pa nakaila siya kang Hesus?”

Babaye: “Mao kana siya. Siya wala nay bisan gamay nga kahadlok. Siya hingpit na nga nausab.”

Pinaagi sa Balaang Espiritu, Ang Ginoo naghimo kang Pedro ngadto sa usa ka maisog nga saksi. Ug unsa ang giingon ni Pedro misulti ngadto sa mga kasingkasing sa panon sa katawhan.

Lalaki: “Unsa man ang atong buhaton?”

Babaye: “Kami nakahimo sa daghang sayop nga mga butang.”

Pedro: “Motuo diha kang Ginoong Hesus, ug ang Ginoo magpasaylo kaninyo ug kamo makadawat sa Balaang Espiritu.”

Tres mil ka mga tawo naghimo niini. Sila nagtawag ngadto kang Hesus diha sa pag-ampo ug sila naluwas. Human niining pagsaulog sa Pentekostes, ang mga disipulo aduanay bag-ong kalipay.


Mga tawo: Tigsaysay, mayubiton, Pedro, lalaki, babaye

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 06:15 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)