STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 035 (Rendezvous in Jerusalem)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

35. Jerusalempi tinkunapaj


Tukuynejmanta runakuna jamusqanku, askhapuni mana chay llajtayoj kunapis chayasqanku. Sumaj uyarisqa kasqa Pentecostés raymita Jerusalempi ruwasqankoqa. Callespeqa junt’a runa kasqa mana puriy atina jinapuni. Chay p’unchaytaj Jesuspa yachachisqasninqa uj wasipi tantasqa kashasqanku, Diosmanta mañanankupaj. Jinallapi manchay sinch’i sonay uyarikusqa, sinch’i wayra jinataj chay wsi ukhuman junt’aykusqa. ¿Chay jawaspi kashajkunapis riparasqankupuni?, ¿imtaj kanman karqarí?

Mana yuyasqanku karpaqa, chaypi Jesuspa yachachisqasnimpa umankupi nina larway jina larqashaj rikhurisqa. ¿Imataj chay milagro karqarí? Chay t’ukuna imaqa Jesucristo regalo apachimusqa karqa. Yachachisqasninman Espíritu Santota apachimusqa, mana qonqapusqachu kawsaqenkunamantaqa. Espíritu Santonejta, Pay kikin kawsan paykunawanqa. Pay sonqochajqa, yuyaychaj chanta khuskapayajpis. Espíritu Santonejta Jesuspa yachachisqasninqa Señorninkuwan ujchasqas kasharqanku cielopi kasharqa chaypis.

Chay wasij chimpanpi mayta t’ukusopa runakuna tantakusqanku.

Hombres: "¿Chay imaniytataj munan, imapajtaj tantakusharqankuri?"

Astawan kusisqas Jesuspa yachachisqasnin parlayta qallarisqanku, chaypitaj uj jatun ima kallasqataj: yachallawaj á, waj suyumanta kakunapischa entiendesqanku, wajkunaj parlayninkupi ima parlayta qallarisqanku tukuy entiendenankupaj imachus kashasqanmantaqa.

Sapa uj Jesuspa yachachisqasnin parlayninkupi parlajta uyarisqanku, ni jayk’aj parlasqanku parlaykunata parlasqanku, Jesucristopuni chayta Espíritu Santonejta ruwasharqa.

Wakinkunataj, burla ruwakuspa nisqanku:

Burlón: "Jajaja, tutamantacha machasqanku, q’eta machasqas kashanku."

Chayta uyaripa Pedro parlayta qallarin:

Pedro: "Mana, machasqaschu kashayku. Kunan Tata Diospa nisqan junt’akun, Espíritu Santonta qowayku."

Aswan atiywan, kallpawantaj Jesusmanta parlallasqankupuni, pichus wañorqa, kawsarimorqataj, kunantaj cielopi kasqanmanta.

Hombre: "Uumm, ¿chay Pedrochu karqa, manaraj unaychu mana Jesusta rejsisqanta nisqa chay?"

Mujer: "Ari a, chaypuni. Manaña chhikampis manchikuynin kasqachu. Totalmente cambiasqa kasqa."

Espíritu Santonejta Jesús mana manchikuspa sut’inchanampaj cambiarparqa. Imatachus nisqaqa, runakunaj sonqonkuta kuyurichiyta qallarerqa.

Hombre: "Unmm, niwayku arí, ¿imatataj ruwasqaykurí?"

Mujer: "Chay chhika imakunata mana allinta ruwarqayku…"

Pedro: "Señor Jesucristopi creeychej, Tata Diostaj perdonasonqachej juchasniykichejmanta, chanta Espíritu Santota jap’inkichej."

3000 runakuna Jesuspi creerqanku. Jesúsmantaj qhaparikusqanku salvasqa kanankupaj. Pentecostés raymi tukukojtintaj, Jesuspa yachachisqasnin askha kawsaqesniyoj rikhurisqanku.


Personajes: Relator, burlón, Pedro, hombre, mujer

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 04:46 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)