STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 036 (Identifying love)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

36. Ang ilhanan sa gugma


Sa unsang paagi kamo maakila sa usa ka kahoy nga mansanas?

Bata: “Pinaagi sa kamatuoran nga kini mitubo ang mga mansanas.”

Sa unsang paagi kamo makaila sa kahoy nga seresa?

Bata: “Pinaagi sa kamatuoran nga kini mitubo ang mga seresa.”

Ug sa unsang paagi kamo makaila sa usa ka kahoy nga lubi?

Bata: “Pinaagi sa kamatuoran nga kini mitubo ang mga lubi.”

Atong maila ang usa ka kahoy pinaagi sa iyang bunga. Ang maayo nga kahoy mamunga ug maayo nga bunga; ang dili maayo nga kahoy mamunga ug daot nga bunga.

Ug sa unsang paagi kamo makaila sa usa ka Kristohanon?

Adunay usa ka importante kaayo nga paagi aron sa pag-ila sa mga tawo kinsa gipanag-iya ngadto ni Hesus. Duha ka mga higala nakakita niining kinaiya diha sa unang mga Kristohanon.

1st higala: “Nakita ba kamo nga si Ruth dili na ingon nga palaaway ingon sa iyang naandan? Kaniadto, siya kanunay magreklamo mahitungod sa iyang silingan ug mangasaba, apan karon siya matinabangon ug bisan pa magkuha sa tubig sa atabay. Wala gayod ako makakita sa maong gugma alang sa uban kaniadto.”

2nd higala: “Ug ang makalilisang nga nawong ni Jake mao ang sa ingon mahigalaon kalit lang. Siya dili na manunglo. Siya lahi na kaayo alang sa duha ka semana karon.”

1st higala: “Kana sa pagkatinuod adunay nabuhat uban nga si Hesus diha kinsa ilang gituohan. Kamo mahimong makakita pinaagi sa ilang gugma alang sa matag-usa nga sila mga Kristohanon.”

2nd higala: “Matag adlaw sila nag-ampo. Ako nahibulong nga sila adunay daghang panahon alang niini. Ug sila bisan pa tan-awon nga malipayon. Sila ang suod nga mga higala.”

1st higala: “Ug pamalandongi, si Jose bisan pa nagbaligya sa iyang gamayng luna ug gihatag tanan nga halin nga iyang nakuha. Siya nagdala sa salapi ngadto sa pangulo sa iglesia, kinsa nag-apod-apod niini ngadto sa mga kabos.”

2nd higala: “Nabuang na siya?”

1st higala: “Ang uban kanila bisan pa nagbaliya sa ilang mga balay ug gihatag ang tanan ngadto sa mga kabos.”

2nd higala: “Sa unsang paagi nga sila hiniusang nagkauyon. Inay mahimong hakog, sila nakig-ambit uban sa usag-usa.”

Sila adunay nahimong lahi. Sila naghigugmaay sa matag usa – ang uban nakakita niini ug nahibulong. Ang kinabuhi sa mga Kristohanon mohaom sa gitudlo sa Dios diha sa Bibliya.

(honi sa usa ka awit ingon nga background nga musika)

Ang Balaang Espiritu maoy hinungdan lamang sa maayo aron motubo diha sa atong mga kinabuhi. Ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub, kaluoy, pagkamatinud-anon, kalumo ug pagpugong sa kaugalingon. Ang imo bang kinabuhi nagpakita niining matang sa bunga?

Ang pagtuo diha ni Hesus makausab kaninyo. Sa dihang adunay usa ka kasingkasing ang mausab, unya ang matag-usa mahimong makita ang mga ilhanan niini. Mahimong makakita ba ang mga tawo niining kinaiya diha kaninyo?


Mga tawo: Tigsaysay, bata, duha ka mga higala

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:42 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)