STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 026 (A friend betrays Jesus)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

26. Usa ka higala nagbudhi kang Hesus


Higala o kaaway? Unsay inyong hunahuna?

Sa labing madali siya milakaw sa masigpit nga mga iskinita sa Jerusalem. Nabalaka, siya milingi pagbalik ug miabot sa balay sa Labawng Pari. Luyo sa siradong mga pultahan ang mga plano giawat. Kining mga tawhana gusto sa pagpatay ni Hesus. Adunay usa nga nag-abli sa pultahan ug nakuratan sa pagkakita sa usa ka disipulo ni Hesus nga nagbarog didto.

Usa ka higala miadto sa kaaway - unsay buot ipasabot niini?

Hudas: “Unsay inyong ihatag kanako kon akong itudlo ang dapit diin kamo modakop kang Hesus aron bilanggoon?”

Ang usa ka mapasipalahon nga pahiyom nakita sa mga nawong sa uban.

Labawng Pari: “Maghatag kami kanimo og 30 ka mga piraso sa salapi.”

Ang panagsabot nahimo sa madali.Si Hudas mibiya sa palasyo. Malipayon sa iyang kaugalingon.

Tanlag: “Hudas, ikaw usa ka disipulo ni Hesus. Sa unsang paagi nga ikaw makahimo sa pagbudhi Kaniya alang sa pipila ka mga piraso sa salapi?”

Ang iyang tanlag buot nga mokonbiktar kaniya sa hilabihan gayud. Alang sa tulo ka mga katuigan, siya mao – ang labing menos didto sa gawas – usa ka higala, apan sa iyang kasingkasing halayo gikan kang Hesus. Ug karon siya naghulat alang sa tukmang higayon aron sa pagbudhi kang Hesus. Apan si Hesus nasayod sa tanan; siya nasayod sa matag tawo sa kinatibuk-an. Kini kinahanglan mahitabo sama niini.

Si Hesus nasayod nga Siya kinahanglan mamatay, ug Siya nag-ampo didto sa Tanaman sa Getsemane.

Sa kalit lang kini nahimong saba. Si Hudas ug ang mga sundalo miabot uban sa mga sulo ug mga espada.

Higala o kaaway?

Si Hesus misulti sa usa ka higayon: “Si bisan kinsa ang dili dapig alang kanako mao ang batok kanako.“

Uban sa usa ka halok, diin mao ang ilhanan sa panaghinigalaay, si Hudas nagbudhi sa iyang Ginoo. Ingon sa kadali sa pagkilab ang mga sundalo nagsumikad ug midakop kang Hesus ingon nga piniriso.

Sila nagtratar uban Kaniya sa mabangis kaayo. Sila misukmag Kaniya, mibunal Kaniya, ug giluwaan ang Iyang nawong. Unya sila miguyod niining Usa ka inosente ngadto sa maghuhukom.

Gisumbong siya sa mga bakakon nga mga saksi. Ang mga alagad sa templo

misinggit:

Alagad sa Templo: “Wala ka bay bisan unsa nga ikasulti sa imong depensa?”

Si Hesus nagpabiling hilom ug walay gisulti.

Labawng Pari: “Sultihi kami karon - Ikaw ba Anak sa Dios!”

Hesus: “Oo Ako.”

Mga Tawo: “Dili gayud.”

Mga Tawo: “Wala kami mituo Kaniya!”

Mga Tawo: “Siya angay nga patyon!”

Mga Tawo: “Dad-a siya sa hilayo!”

Mga Tawo: “Kinahanglan Siya mamatay!”

Sila dili gusto nga motuo niini. Ug unya?

Sa sunod nga drama ang istorya magpadayon.


Mga Tawo: Tigsaysay (ug ang tanlag), si Hudas, ang Labawng Pari, ang alagad sa Templo, si Hesus, mga tawo.

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:58 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)