STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 023 (Peter starts again 8)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

23. Si Pedro nagsugod pagkabag-o 8


Lalaki: “Unsay nahitabo kang Pedro?”

Babaye: “Siya mao rag lahi kaayo karon.”

Lalaki: “Siya dili na nagtiaw-tiaw sa paglibot sama sa naandan.”

Babaye: “Ug siya hilom kaayo.”

Si Pedro masulob-on kaayo ang panagway. Siya nagdala sa usa ka gibaba nga sudlanan, usa ka dili makita, bug-at nga gibaba nga sudlanan. Unsa ang mahimong sulod niini? Siya wala gayod nakigsulti mahitungod niini.

Katingad-an, sa matag higayon nga siya diha sa Sunday School, siya ilabi na mobati sa kabug-at sa iyang gibaba nga sudlanan. Si Pedro nasayod nga siya mahimong dili gayod makapahimuot sa Dios samtang nagpas-an niining palas-anon. Sa lawom nga hunahuna siya miuli sa balay. Siya gusto nga mag-inusara ug midiretso ngadto sa iyang lawak.

Ang iyang mga hunahuna naglingin palibot sa mga palas-onon nga siya nagdala:

- ang mga butang nga iyang gikawat gikan sa tindahan

- ang kuwarta nga sekreto gikuha sa pitaka sa iyang Mama

- ang mga bakak ug ang mga hugaw nga mga komedya nga iyang gisulti aron daygon sa mga tawo

Si Pedro naghunahuna, kini dili magpadayon sama niini. Pinaagi sa mga sugilanon diha sa Bibliya siya nasayod nga si Hesus makahimo pagbag-o sa tanang butang. Usa ka bag-ong sinugdanan, nga mao ang gusto ni Pedro, ug nga ang hinungdan nga siya naghimo sa usa ka butang nga wala niya buhata kaniadto: siya nag-ampo.

Sa matinud-anon gayod nga nakigsulti uban ni Hesus ug misulti Kaniya kon unsa siya kaguol alang sa tanang butang.

Siya misulti ngadto sa Usa nga dili nato makita, apan kinsa kanunay uban kanato ug kanunay nakadungog kanato.

Pedro: “Ginoong Hesus, daghang salamat nga ikaw nahigugma kanako bisan tuod ikaw nakahibalo sa tanang butang mahitungod kanako. Pasayloa ako sa akong mga bakak ug sa akong pagpangawat ug sa akong mangil-ad nga mga pulong. Himoa ang akong kasingkasing nga limpyo ug mosulod ka sa akong kinabuhi ug mahimong akong Ginoo. Amen.”

Human sa iyang pag-ampo, si Pedro nalipay, kay si Hesus mitubag niining mga pag-ampo sa labing madali. Siya miingon nga malipayon.

Pedro: “Ginoong Hesus, nagpasalamat ako, nga ikaw nagpasaylo kanako ug kanunay mouban kanako.”

Ang ubang nakakita nga si Pedro adunay kausaban. Siya nagsulti kanila sa hinungdan, bisan pa sa dihang ang uban kanila gihimo siya nga kataw-anan ug wala makasabot kaniya.

Ang bug-at ba nga gibaba nga sudlanan usab nagtulod diha kanimo?

Ako wala masayod kon unsa ang sulod sa inyong gibaba nga sudlanan, apan ako nasayod nga ikaw mahimong makasulti ni Hesus sa tanan. Himoa ang samang butang ingon sa gihimo ni Pedro!

Kon imo kining buhaton, ako mahimong mahigugma sa pagpamati gikan kanimo.


Mga Tawo: Tigsaysay, duha ka mga bata, Pedro

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:54 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)