Home
Links
Contact
About us
Impressum
Site Map


YouTube Links
App Download


WATERS OF LIFE
WoL AUDIO


عربي
Aymara
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
Ελληνικά
English
Español-AM
Español-ES
فارسی
Français
Fulfulde
Gjuha shqipe
Guarani
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Italiano
Қазақша
Кыргызча
Македонски
മലയാളം
日本語
O‘zbek
Plattdüütsch
Português
پن٘جابی
Quechua
Română
Русский
Schwyzerdütsch
Srpski/Српски
Slovenščina
Svenska
தமிழ்
Türkçe
Українська
اردو
中文

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 151 (Donkey heads are expensive 1)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

151. Fii mbabboy satta cogguhoy fota 1


Hara hiɗa waawi miijitaade fii saare wonde e hoore pellun hiwaakun fota? Nde leydi Israa’iila ndin senditii, ko ɗon wonunoo saare mawnde laamateeri wontirdi ndin sengo ñaamo.

Ayåe åen fewtini doole maååe ɗen fow e hoore nden saare fii no åe jogora nde. Kono åe waɗiraali ɗun huutorgol alaaji waɗirɗi hare. Åe hunditi nde. E sera saare nden fow, åe joɗɗini daaka maååe on, åe cikki gite maååe ɗen e baafe saare nden.

Awa, hoɗuåe åen e nder saare nden ko kumpite bonɗe tun habbii. Embere ñaametee on ɗuuɗaa. Fow lannaama yeeyeede! Hoore mbabba, piiji bonɗi yeeyiteteeɗi ko dolarji 160 jari. Feccere fayåe åen no weelaa, hiåe wulla heege, ɗaååa ko åe ñaama ka hoore ɗate.

Hari jamaa on sattiraama ken. Ko non kadi lanɗo on sifornoo. O tooñi oo annabaajo maaketeeɗo Iliyaasa, o eååi ittugol wonkii nelaaɗo Alla on. Hari ofisiyeejo no ɗowtori mo.

Iliyaasa haynii hiåe ara.

Iliyaasa : "Lanɗo, heɗito Alla! Janngo en heåay ko ñaamen, hara kadi coggu ngun sattaa!"

Munaybu gollanoowo laamu ngun on jaabori hoynde.

Yeesoojo suufaaåe åen : "Gasataa! Hara hiɗa sikka Alla udditay fineeter ka kammu, o bugoo ñaametee ka leydi e hoore men?"

Iliyaasa : "A yi’ay ka ɗun waɗi, wa donkinannde, kono a ñaamoytaa hay huunde."

Hari ɗen kumpite ko moýýe, kono gooto hoolanooki.

Hari soxolaaji ɗin no ɗuuɗi. Kono ko åee yimåe nayo ɗoo åurnoo jogaade soxola, ɗun ko åen jooɗinooåe ka naatirde saare nden. Hari hiåe åornii lince conci, hiåe weelaa e hiåe wondi e ɗamajan. Sabu nden nawnaare hulåiniide ka åandu, hiåe bugitaa.

Åadike ka saare nden nanoyta fii kumpite maååe bonɗe hollayɗe fii mayde maååe nden?

E nder angal tama’u, hiåe ndaarude ka woɗɗi. Tun nde wootere, goɗɗo e maååe fuɗɗii haalude.

Mo ɗamajan on : "Mayde nden no yiilaade hen fow. Si en luttii ɗoo, ko en maayooåe. Si en naatii kadi ka nder saare, ko en maayooåe. Si en hammiri ka ayåe åen, no gasa ... no gasa ka åe acca wuuren. Si hawrii åe warii en, haray ko ton mayɗen."

Sintere tama’u naatii ka åerɗe maååe.

Fewndo ko naange ngen mutata, åe yollii ka daaka ayåe maååe åen.

Hari hino ŋaɗi fota!

Åe hewti ka togooru aranuru ndun woni ɗon.

Wattanee yili! Deýýee!

Ko honɗun feýýunoo onsaa’i, mi yeetoyto ma ɗun ka yewtere aroyoore.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Iliyaasa, mo ɗamajan, yeesoojo suufaaåe åen

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 14, 2021, at 12:32 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)