STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 115 (The greatest Christmas present)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

115. Ang labing dako nga regalo sa Pasko


Batang babaye: “Murag dili na ako makapaabot hangtod sa Pasko. Kining tuiga ang akong listahan sa pangandoy usa ka taas nga milya.”

Batang lalaki: “Malaomon nga ang akong labing dako nga pangandoy mahimong mahitabo. Ako gusto kaayo sa usa ka bag-o nga Smartphone.”

Kinahanglan ikaw maghulat lang sa dili madugay.

Batang babaye: “Oo, sa walay suwerte!”

Apan mapasalamaton dili sama sa kadugayon ni Simeon.

Batang lalaki: “Kinsa kana?”

Ang Bibliya nagpaila kaniya sama niini: dili na kaayo batan-on, ang tinuod, idaran na. Siya nagpuyo sa Jerusalem ug matinud-anon ngadto sa Dios. Siya naghulat sa kuwarenta ka taas nga mga tuig-tingali mas taas pa – hangtod ang iyang labing dakong pangandoy natuman.

Batang babaye: “Kana kataas? Ug unsa ang iyang labing dako nga pangandoy?”

Ang iyang pangandoy konektado sa usa sa mga saad sa Dios.

Ginoo: “Simeon, ikaw mamatay lamang human ikaw makakita sa Manluluwas sa kalibotan.”

Bisan pa si Simeon maghulat ug maghulat ug maghulat, siya wala mawad-i sa paglaom. Kay siya nasayod nga siya makasalig ngadto sa Ginoo.

Usa ka adlaw siya miadto sa templo. Ug tukma sa maong higayon, si Maria, si Jose ug ang gamayng bata nga si Hesus miabot usab. Sa dihang si Simeon nakakita sa bata, siya sa kalit lang nasayod: kini mao ang gisaad nga Manluluwas.

Si Simeon nakakita kang Hesus. Karon ang iyang labing dakong pangandoy natuman na. Kini nakahimo kaniya nga labaw pang malipayon kay sa tanang mga gasa nga mahimo sa kalibotan.

Simeon: “Ginoo, karon ako mahimong mamatay nga malinawon, kay Ikaw mituman sa Imong saad kanako. Ang akong mga mata nakakita sa Manluluwas sa kalibotan.”

Usa ka tawo nagsulat ug usa ka awit mahitungod kang Simeon:

(tingog sa musika)

Adunay usa ka tigulang, tigulang nga tawo ginganlag Simeon.

Ang iyang labing dakong pangandoy natuman, kay siya nakakita sa Anak sa Dios.

Duol, duol usab nganhi kanako, Manluluwas, ako nag-abi sa pultahan.

Duol, duol usab nganhi kanako, Manluluwas, ako nag-abli sa pultahan.

Ako wala masayod kung tanan ninyong mga pangandoy mahimong matuman sa Pasko. Apan ako nasayod nga sa dihang ikaw mangandoy alang kang Hesus sa pagsulod sa imong kinabuhi sama sa giingon sa awit, unya si Hesus mahimong motuman sa iyang pangandoy karon.


Mga Tawo: Tigsaysay, babaye, lalaki, Ginoo, Simeon

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 12:58 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)